مدیرکل دفتر حفظ و احیای بافت‌ها و بناهای تاریخی از تصویب طرح مرمت و احیای بافت‌های تاریخی و فرهنگی و توانمندسازی مالکان و بهره‌برداران بناهای تاریخی وفرهنگی در مجلس شورای اسلامی خبر داد.

به گزارش بسیج پرس, سیدهادی احمدی در نشست خبری هفته میراث فرهنگی با اعلام این خبر، گفت: این طرح با هدف حمایت از افرادی که در بافت‌های تاریخی زندگی می‌کنند، از دوره قبل مجلس و از سوی نماینده شهر شیراز مطرح شده بود.

وی افزود: این طرح در کمیسیون فرهنگی مطرح شد و پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، هفته گذشته همه ماده‌ها به غیر از ماده ۱۴ به تصویب رسید.

احمدی ادامه داد: روز گذشته ۲۹ اردیبهشت ماه، ماده ۱۴ که به بخشودگی بخشی از مالیات خانه‌های تاریخی به شهرداری مربوط بود و در صحن مجلس به آن ایراد گرفته شده بود، پس از رفع ایرادها در کمیسیون فرهنگی، دوباره مطرح شد و به‌تصویب رسید.

مدیرکل دفتر حفظ و احیای بافت‌ها و بناهای تاریخی تصریح کرد: این مصوبه باید به شورای نگهبان برود و امیدواریم با تصویب شورای نگهبان به‌زودی اجرایی شود.