تفاهم نامه همکاری سپاه ناحیه شاهرود و دفتر آستان قدس رضوی این شهرستان در راستای برنامه‌های خدمت رسانی امضاء شد.

به گزارش بسیج پرس، تفاهم نامه همکاری سپاه ناحیه شاهرود و دفتر آستان قدس رضوی در راستای خدمت رسانی اجتماعی در عرصه‌های مختلف به امضاء فرمانده سپاه ناحیه و مسئول دفتر آستان قدس رضوی شهرستان رسید.
در این برنامه که مسئولین بسیج سازندگی و ایمنی و خدمات تامینی سپاه ناحیه شاهرود نیز حضور داشتند، سرهنگ پاسدار جواد عبیری در سخنانی با استقبال از اجرای فعالیت‌های خدمت رسانی در عرصه‌های مختلف در جامعه بر استفاده از ظرفیت آستان قدس در این راستا تاکید کرد.
مرتضی احمدیان مسئول دفتر آستان قدس شاهرود نیز در این نشست با ارائه گزارشی از فعالیت‌های اجرایی این دفتر بر ضرورت تعامل و همکاری با نهاد سپاه و بسیج و بسیج سازندگی که در خدمت رسانی به جامعه سابقه طولانی دارند تاکید کرد و برخی برنامه‌های بلندمدت این دفتر را در راستای خدمت رسانی به جامعه و تعامل و همکاری با نهاد‌ها و سازمان در ایجاد اشتغالزایی را برشمرد.