سیل اخیر به بیش از 170 هزار منزل مسکونی در شهر ها و روستاهای مختلف خسارت وارد کرده است. در مرحله اول بیش از 87 هزار جهادگر بسیجی به کمک مردم عزیز این مناطق شتافته و خدمات اولیه را انجام دادند.

به گزارش بسیج پرس، سیل اخیر به بیش از ۱۷۰ هزار منزل مسکونی در شهر ها و روستاهای مختلف خسارت وارد کرده است. در مرحله اول بیش از ۸۷ هزار جهادگر بسیجی به کمک مردم عزیز این مناطق شتافته و خدمات اولیه را انجام دادند.

سازمان بسیج مستضعفین با تشکیل ستاد باز سازی مناطق سیل زده، برای انسجام در اقشار بسیج و نیز پس از پیگیری های فراوان و برگزاری جلسات گوناگون با مسئولین امر به منظور هم افزایی و کار مشترک و استفاده از ظرفیت های موجود، توافق نامه ساخت و مرمت بیش از ۲۰ هزار منزل مسکونی هموطنان سیل زده را در قالب طرح “جهاد همبستگی ملی” با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در دستور کار قرار داده است.
به همین منظور رییس سازمان بسیج مستضعفین و نمایندگان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وزارت کشور به منظور کلنگ زنی ساخت این منازل و آغاز بازسازی منازل در روز پایانی هفته جاری به استانهای مازندران و گلستان سفر خواهد کرد.