معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور اعلام كرد: رونق تولید، جذب سرمایه‌گذاری، تأمین منابع، کاهش هزینه ها، حفظ اشتغال، تنظیم بازار، نظارت بر تأمین و توزیع کالاهای اساسی، بررسی وضعیت گمرکات، بازارچه های مرزی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از مواردی است که در جلسه کارگروه منطقه ۳ بررسی خواهند شد.

به گزارش بسیج پرس، دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور درخصوص برگزاری این جلسه کارگروه که با حضور استانداران استان های ایلام، کرمانشاه، لرستان و همدان تشکیل می شود، گفت: پنج دستور کار برای این جلسه درنظر گرفته شده است.

بنا بر این گزارش دستور کار اول جلسه این کارگروه شامل بررسی زمینه های مؤثر در راستای رونق تولید، دستور کار دوم این جلسه شامل بررسی روند جذب سرمایه گذاری، تامین منابع و کاهش هزینه ها، دستور کار سوم شامل بررسی فعالیت واحدهای تولیدی و اقدامات صورت گرفته جهت حفظ اشتغال موجود و ارتقای آن، دستور کار چهارم این جلسه شامل بررسی وضعیت تنظیم بازار و نحوه نظارت بر تامین و توزیع کالاهای اساسی و دستور کار آخر نیز بررسی وضعیت گمرکات، بازارچه های مرزی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از جمله مواردی هستند که قرار است به آنها پرداخته شود.

 

منبع:فارس