کتاب "محشای مجموعه قوانین و مقررات مجازات اسلامی " از سوی مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه در فروردین ماه سال ۱۳۹۸ به چاپ رسید.

به گزارش بسیج پرس، معاونت منابع انسانی قوه قضائیهاعلام کرد: «کثرت وضع قوانین و مقررات و سرعت و حجم تغییر قوانین، بهزاد عزتی لطف و جلال طالبی نویسندگان این مجموعه را بر آن داشت تا به منظور پاسخگویی به نیاز جامعه- بویژه حقوقدانان- و ارتقای سطح دانش عمومی حقوقی در بین آحاد جامعه درصدد این باشند که مجموعه‌ای از قوانین را با اعمال آخرین اصلاحات و همچنین به همراه خلاصه‌ای از آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، به صورت موضوعی گردآوری و منتشر نمایند.

مجموعه محشای مجموعه قوانین و مقررات حقوق خانواده شامل مجموعه قوانین، تصویب‌نامه‌ها، آئیننامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط، آرا وحدت رویههیأت‌های عمومی دیوان عالی و دیوان عدالت اداری،تحریرالوسیله، بخشنامه‌های قوه قضائیه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه می‌باشد.»

منبع:ایسنا