مراسم تودیع و معارفه جانشین و معاونین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸با حضور جمعی از فرماندهان و مسئولین سپاه در ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار شد.در این مراسم که با حضور سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه، سردار شیرازی رئیس دفتر نظامی فرمانده کل قوا، سردار فدوی جانشین کل سپاه، سردار نقدی معاون هماهنگ کننده، سردار پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه، سردار حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضا، سردار غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین، حجت الاسلام والمسلمین طائب مسئول اطلاعات سپاه و جمعی دیگر از فرماندهان برگزار شد، دریادار علی فدوی به عنوان جانشین فرمانده کل، سردار نقدی به عنوان معاون هماهنگ کننده و سردار حسین نجات به عنوان معاون فرهنگی و اجتماعی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معرفی شدند.

سردار حسین سلامی در آئین تکریم و معارفه جانشین و معاونین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
سردار علی فدوی در آئین تکریم و معارفه جانشین و معاونین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
از راست: سردارجعفر اسدی، سردار حسین سلامی، سردار محمد شیرازی و سردار محمد پاکپور در آئین تکریم و معارفه جانشین و معاونین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
آئین تکریم و معارفه جانشین و معاونین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
از راست: سردارجعفر اسدی، سردار حسین سلامی، سردار محمد شیرازی درآئین تکریم و معارفه جانشین و معاونین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
آئین تکریم و معارفه جانشین و معاونین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
آئین تکریم و معارفه جانشین و معاونین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
سخنرانی سردار حسین سلامی در آئین تکریم و معارفه جانشین و معاونین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
سخنرانی سردار علی فدوی درآئین تکریم و معارفه جانشین و معاونین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
سخنرانی سردار محمدرضا نقدی در آئین تکریم و معارفه جانشین و معاونین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
سردار حسین اسلامی درآئین تکریم و معارفه جانشین و معاونین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
سخنرانی سردار محمد شیرازی در آئین تکریم و معارفه جانشین و معاونین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
آئین تکریم و معارفه جانشین و معاونین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
آئین تکریم و معارفه جانشین و معاونین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
از راست: سردار محمدرضا نقدی، سردار علی فدوی و سردار محمد شیرازی در آئین تکریم و معارفه جانشین و معاونین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
آئین تکریم و معارفه جانشین و معاونین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
سردار حسین نجات در آئین تکریم و معارفه جانشین و معاونین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
آئین تکریم و معارفه جانشین و معاونین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
سردار اسماعیل قاآنی و سردار حسین سلامی در آئین تکریم و معارفه جانشین و معاونین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
از راست: سردار جمال الدین آبرومند و سردار علی فدوی درآئین تکریم و معارفه جانشین و معاونین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
آئین تکریم و معارفه جانشین و معاونین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
از راست: سردار امیرعلی حاجی زاده و سردار اصغر صبوری درآئین تکریم و معارفه جانشین و معاونین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
آئین تکریم و معارفه جانشین و معاونین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
سخنرانی حجت الاسلام عبدالله حاج‌صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در آئین تکریم و معارفه جانشین و معاونین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
از راست: سردار محمدرضا نقدی و حجت الاسلام عبدالله حاج‌صادقی در آئین تکریم و معارفه جانشین و معاونین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
سخنرانی سردار حسین سلامی در آئین تکریم و معارفه جانشین و معاونین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
سخنرانی سردار حسین سلامی درآئین تکریم و معارفه جانشین و معاونین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
سخنرانی سردار حسین سلامی در آئین تکریم و معارفه جانشین و معاونین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
سخنرانی سردار حسین سلامی در آئین تکریم و معارفه جانشین و معاونین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
سخنرانی سردار حسین سلامی در آئین تکریم و معارفه جانشین و معاونین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
سخنرانی سردار علی فدوی در آئین تکریم و معارفه جانشین و معاونین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
آئین تکریم و معارفه جانشین و معاونین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
سردار محمدرضا نقدی در آئین تکریم و معارفه جانشین و معاونین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
سردار محمدرضا نقدی در آئین تکریم و معارفه جانشین و معاونین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
آئین تکریم و معارفه جانشین و معاونین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
حجت الاسلام حسین طائب در آئین تکریم و معارفه جانشین و معاونین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
آئین تکریم و معارفه جانشین و معاونین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
آئین تکریم و معارفه جانشین و معاونین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
آئین تکریم و معارفه جانشین و معاونین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
آئین تکریم و معارفه جانشین و معاونین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
آئین تکریم و معارفه جانشین و معاونین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی