اطلس جهادی بزرگترین سامانه جهادی کشور با حضور سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران وسردار غلامحسین غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین و به همت مرکز مطالعات و هدایت حرکت های جهادی عصر چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ در سازمان بسیج مستضعفین رونمایی شد.

رونمایی از اطلس جهادی
سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران  در مراسم رونمایی از اطلس جهادی
رونمایی از اطلس جهادی
سردار محمدرضا یزدی فرمانده سپاه محمدرسول الله(ص)  در مراسم رونمایی از اطلس جهادی
رونمایی از اطلس جهادی
سردار غلامحسین غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین در مراسم رونمایی از اطلس جهادی
رونمایی از اطلس جهادی
رونمایی از اطلس جهادی
سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران  در مراسم رونمایی از اطلس جهادی
رونمایی از اطلس جهادی
رونمایی از اطلس جهادی
رونمایی از اطلس جهادی
رونمایی از اطلس جهادی
رونمایی از اطلس جهادی
سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران  در مراسم رونمایی از اطلس جهادی