مرکز مطالعات راهبردی فلسطینی «باحث» در لبنان جزوه‌ای را با عنوان «ارزیابی راهبردی سالانه اسرائیل (۲۰۱۸-۲۰۱۹ م)» در ۹۴ صفحه در بیروت منتشر کرد.

به گزارش بسیج پرس، این جزوه ترجمه خلاصه مقالات و گزارش‌های کنفرانس سالانه‌ای است که در جدول کاری رژیم صهیونیستی قرار دارد و با حضور کارشناسان و مسئولان آن رژیم به مسائل مهم راهبردی می‌پردازد.

این جزوه در دوبخش به شرح ذیل تنظیم شده است:

بخش نخست با عنوان «ارزیابی راهبردی سالانه ۲۰۱۸-۲۰۱۹ م» شامل موارد زیر است:

سخنرانی رئیس رژیم صهیونیستی رؤوفین ریولین

گفت‌وگوهای ارزیابی راهبردی سالانه

خلاصه ارزیابی‌ها و چالش‌ها و توصیه‌ها

ارزیابی وضعیت عمومی

مسائل بسیار مهم و اصلی

تغییرات

پاسخ به چالش‌ها و توصیه‌ها

بخش دوم با عنوان «کنفرانس سالانه مرکز پژوهش‌های امنیت ملی» شامل دو عنوان و به شرح ذیل است:

گفت‌وگوها؛ مصاحبه‌ها و سخنان:

سخنرانی رئیس رژیم صهیونیستی رؤوفین ریولین

مصاحبه با رئیس سابق ستاد مشترک گادی آیزنکوت

مصاحبه با بازرس کل سابق پلیس رونی الشیخ

مصاحبه با رئیس مرکز مطالعات امنیت ملی سرلشکر عاموس یادلین با تحلیلگر نظامی روزنامه «ها آرتص» عاموس هرئل

مصاحبه با سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی سرتیپ رونن مانیلیس

مصاحبه با وزیر سابق امنیت و رئیس حزب بیتنا، اویگدور لیبرمان

مصاحبه با رئیس حزب «آینده آنجاست» یائیر لبید

مصاحبه با وزیر سابق امنیت موشیه یعالون

مصاحبه با رئیس حزب کارگر آفی گبای

مقیاس امنیت ملی

جلسات بحث و گفت‌وگو:

جلسه‌ای با عنوان: قدرت‌های بزرگ در خاورمیانه سرنگون می‌شوند و بالا می‌روند

جلسه‌ای با عنوان باورهای آیزنکوت

جلسه‌ای با عنوان ایران و جامعه جهانی

جلسه‌ای با عنوان سوریه و آن چه در سال ۲۰۱۹ م از آن انتظار می‌رود

جلسه‌ای با عنوان جهان از دیدگاه ترامپ

جلسه‌ای با عنوان آیا رویکرد به سمت کشورهای خلیج فارس قرار دارد؟

جلسه‌ای با عنوان جهان عرب، آن چه را که از آنجا می‌بینیم و آن چه که ما از اینجا می‌بینیم

جلسه‌ای با عنوان از طرح مرکز مطالعات امنیت ملی تا طرح ترامپ

جلسه‌ای با عنوان پروژه مطالعه درباره اسرائیل و یهودیان ایالات متحده (از نگاه امنیت ملی)

محتوای جلسه‌ای با عنوان شکاف‌های موجود میان اسرائیل و یهودیان ایالات متحده، آیا عاملی برای نگرانی است؟

جلسه‌ای با عنوان نزاع بر سر بیداری در دنیای دیجیتال

جلسه‌ای با عنوان آیا دموکراسی اسرائیل در خطر است؟

در پایان نیز خلاصه‌ای از کنفرانس ارائه شده است.

 

منبع:مهر