زندگی شهید چمران تا عروج ۰۱:۴۸:۴۰ خاطرات رهبر معظم انقلاب از شهید چمران و عملیات سوسنگرد ۳/۷/۶۳ ۴۱:۲۱ مستند فرماندهان ، پیرامون شهید دکتر چمران ۳۶:۱۲ زندگی مبارزاتی و نحوه شهادت شهید دکتر چمران از منظر دیگران ۱۴:۱۳ زندگی مبارزاتی و نحوه شهادت شهید دکتر چمران از منظر دیگران ۱۳:۲۹ زندگی مبارزاتی و نحوه شهادت […]

زندگی شهید چمران تا عروج ۰۱:۴۸:۴۰
خاطرات رهبر معظم انقلاب از شهید چمران و عملیات سوسنگرد ۳/۷/۶۳ ۴۱:۲۱
مستند فرماندهان ، پیرامون شهید دکتر چمران ۳۶:۱۲
زندگی مبارزاتی و نحوه شهادت شهید دکتر چمران از منظر دیگران ۱۴:۱۳
زندگی مبارزاتی و نحوه شهادت شهید دکتر چمران از منظر دیگران ۱۳:۲۹
زندگی مبارزاتی و نحوه شهادت شهید دکتر چمران از منظر دیگران ۱۳:۰۲
زندگی مبارزاتی و نحوه شهادت شهید دکتر چمران از منظر دیگران ۰۹:۴۵
زندگی مبارزاتی و نحوه شهادت شهید دکتر چمران از منظر دیگران ۰۶:۳۰
زندگی مبارزاتی و نحوه شهادت شهید دکتر چمران از منظر دیگران ۰۶:۱۳
زندگی مبارزاتی و نحوه شهادت شهید دکتر چمران از منظر دیگران ۰۹:۱۶
زندگی مبارزاتی و نحوه شهادت شهید دکتر چمران از منظر دیگران ۰۶:۳۹
زندگی مبارزاتی و نحوه شهادت شهید دکتر چمران از منظر دیگران ۰۴:۵۰
زندگی مبارزاتی و نحوه شهادت شهید دکتر چمران از منظر دیگران ۰۸:۵۸
زندگی مبارزاتی و نحوه شهادت شهید دکتر چمران از منظر دیگران ۰۸:۵۹
زندگی مبارزاتی و نحوه شهادت شهید دکتر چمران از منظر دیگران ۰۷:۱۳
زندگی مبارزاتی و نحوه شهادت شهید دکتر چمران از منظر دیگران ۰۶:۴۵
زندگی مبارزاتی و نحوه شهادت شهید دکتر چمران از منظر دیگران ۰۶:۲۱
زندگی مبارزاتی و نحوه شهادت شهید دکتر چمران از منظر دیگران ۰۵:۰۳
زندگی مبارزاتی و نحوه شهادت شهید دکتر چمران از منظر دیگران ۰۸:۲۵
زندگی مبارزاتی و نحوه شهادت شهید دکتر چمران از منظر دیگران ۰۴:۰۷
۱. از کوچ تا عروج- مناجات ۲:۳۸
۲. از کوچ تا عروج- تولد، تحصیل و مبارزات ملی شدن نفت ۴:۱۴
۳. از کوچ تا عروج- شاگردی آیت ا.. طالقانی ۴:۲۰
۴. از کوچ تا عروج- تحصیل در آمریکا و هجرت به مصر ۴:۰۰
۵. از کوچ تا عروج- هجرت به جنوب لبنان ۱ ۴:۳۳
۶. از کوچ تا عروج- هجرت به جنوب لبنان ۲ ۳:۰۱
۷. از کوچ تا عروج- بازگشت به وطن با پیروزی انقلاب ۵:۱۴
۸. از کوچ تا عروج- شکستن حسر پاوه ۱ ۴:۰۵
۹. از کوچ تا عروج- شکستن حسر پاوه ۲ ۴:۰۲
۱۰. از کوچ تا عروج- ورود و عبور از سیاست؛ وزارت دفاع و نمایندگی مجلس ۴:۰۴
۱۱. از کوچ تا عروج- فتح سوسنگرد ۱ ۴:۴۵
۱۲. از کوچ تا عروج- فتح سوسنگرد ۲ ۴:۴۲
۱۳. از کوچ تا عروج- شهادت در دهلاویه ۰۶:۲۸
تصویر لحظه شهادت و تشیع پیکر شهید دکتر چمران ۱۲:۴۳
خاطرات آیت ا.. خامنه ای از شهید چمران ۳۳:۳۷
هدف انقلاب اسلامی، محقق ساختن رسالت محمدی ۴:۲۸
نقش موثر مردم در پیروزی انقلاب اسلامی ۴:۳۴
مناجات ۴:۰۸
مفهوم شب قدر در کلام شهید چمران ۴:۱۴
مساجد، بزرگترین سنگر دفاع از اسلام و انقلاب ۴:۲۹

 

عصر ظهور و حکومت حضرت مهدی در کلام شهید چمران ۴:۵۸
عجز دشمنان از شناخت ابعاد انقلاب اسلامی ۴:۲۳
شهادت طلبی و ایثار رمز جاودانگی انقلاب اسلامی ۴:۱۰
سه اصل اساسی در زیربنای فلسفی انقلاب اسلامی ۴:۵۸
زیر بنای فلسفی انقلاب اسلامی ۴:۰۵
رمز پیروزی انقلاب اسلامی تکیه بر اسلام ۴:۲۱
رعایت تقوای الهی در کنار حفاظت و حراست از انقلاب ۴:۵۵
رشد معنوی ملت ایران در پرتو انقلاب اسلامی ۴:۳۸
دو جبهه موجود در عصر حضرت مهدی عج ۴:۴۸
دو اصل اساسی اقتصاد در اسلام ۴:۱۴
دعا و تحول درونی منشا تحولات اساسی در جامعه ۴:۰۴
حب ذات و مادیگری اساس نظامهای مادی ۴:۴۲
جهاد اکبر وسیله دفاع و پاسداری از انقلاب اسلامی ۴:۳۷
توطئه ها و حکومت جهانی حضرت مهدی عج ۴:۴۳
توجه به مادی گری زمینه ساز انحراف از مسیر اصلی انقلاب ۴:۰۳
تفاوت اسلوب و اساس انقلاب اسلامی با سایرانقلابها ۵:۰۰
برتری و اهمیت تحول فلسفی نسبت به تحول سیاسی و اقتصادی ۴:۵۴
برتری انقلاب ایران و اهمیت دفاع از آن ۴:۵۵
ایمان به خدا و شهادت طلبی وسیله پیروزی انقلاب اسلامی ۴:۵۱
ایدئولوژی اسلامی معیاری جدید در انقلابهای جهان ۴:۴۹
امام خمینی در کلام شهید چمران ۴:۵۹
استقلال سیاسی ره آورد انقلاب اسلامی ۴:۳۹
استقلال اقتصادی در پرتو انقلاب اسلامی ۴:۵۴
اساس انقلاب اسلامی، نفوس و معنویت ۴:۵۲
مستند سردار عشق /بخش ۱ ۱۰:۵۷
مستند سردار عشق /بخش ۲ ۱۱:۳۳
مستند سردار عشق /بخش ۳ ۱۰:۵۲
مستند سردار عشق /بخش ۴ ۱۱:۳۷
مستند سردار عشق /بخش ۵ ۱۱:۲۹
مستند سردار عشق /بخش ۶ ۱۱:۰۰
مستند سردار عشق /بخش ۷ ۹:۵۳
مستند سردار عشق /بخش ۸ ۹:۴۹
مستند سردار عشق /بخش ۹ ۱۰:۴۴
مستند سردار عشق /بخش ۱۰ ۸:۳۲
مستند رقص من در برابر مرگ / بخش اول ۹:۲۰
مستند رقص من در برابر مرگ / بخش سوم ۹:۰۷
مستند رقص من در برابر مرگ / بخش دوم ۸:۵۶
مناجات شهید چمران ۱ ۱۰:۱۳
مناجات شهید چمران ۲ ۱۱:۲۲
مناجات شهید چمران ۳ ۱۵:۰۰

 

مناجات شهید چمران ۴ ۱۲:۳۷
سخنرانی شهیدچمران و بیان بیوگرافی به زبان خویش /قسمت۱ ۲۰:۰۷
سخنرانی شهیدچمران و بیان بیوگرافی به زبان خویش /قسمت۲ ۲۰:۳۴
سخنرانی شهیدچمران و بیان بیوگرافی به زبان خویش /قسمت۳ ۲۵:۳۴
سخنرانی شهیدچمران و بیان بیوگرافی به زبان خویش /قسمت۴ ۲۳:۱۹
خاطره گویی همسر شهید جمران ۲:۴۶