دونالد ترامپ روز پنجشنبه برای گفتگوی تلفنی با ایران اظهار تمایل کرد.