مدح حضرت زهرا سلام الله علیها ۰۴:۴۰حاج میثم مطیعی – ولادت حضرت زهرا (س) – سال ۹۶ – گل محمدی من خوش آمدی (سرود فارسی و عربی میلاد حضرت زهرا “س”) ۱۱:۴۰حاج میثم مطیعی – ولادت حضرت زهرا (س) – سال ۹۶ – العرشُ بالزهراءِ اتَّقَد (سرود عربی) ۰۳:۵۸وحید نادری – ولادت حضرت زهرا (س) – سال ۹۶ […]

کربلایی جبار بذری – سالگرد ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) – سال ۹۶ – جهان برای شکوفا شدن مُهیا بود (مدح حضرت زهرا) ۸:۱۲
مرحوم غلامرضا غزالی – شعرخوانی و مدح امیرالمؤمنین و حضرت زهرا علیهما السلام ۰۸:۲۰
کربلایی حنیف طاهری – گلچین ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها- به تیر عشقت شدم هدف (سرود) ۰۳:۵۲
کربلایی حنیف طاهری – گلچین ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها- قسم به مربونیت مادر (سرود) ۰۶:۳۲
کربلایی حنیف طاهری – گلچین ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها- دنیا سر اومد یه دلبر اومد(سرود) ۰۲:۴۹
کربلایی حنیف طاهری – گلچین ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها- نور امیدی تو دلهای نا امیدان (سرود) ۰۹:۰۸
کربلایی حنیف طاهری – گلچین ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها- هنگام وصف ات عقل مرا ترک می کند (مدح) ۱۵:۵۷
کربلایی حمید دادوندی – ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها اسفند ۹۵ – علی علی رمز صراط المستقیم (سرود) ۰۶:۳۸
کربلایی حمید دادوندی – ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها اسفند ۹۵ – ای مهتاب ای خورشید (سرود) ۰۳:۲۴
کربلایی حمید دادوندی – ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها اسفند ۹۵ – علی که عالم هستی طفیل خلقت توست (مدح) ۰۹:۵۸
کربلایی حنیف طاهری – ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها اسفند ۹۵ – غایب و باطن، ظاهر و باطن (سرود) ۰۴:۰۱
کربلایی محسن جعفری فرد – ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها اسفند ۹۵ – دلبر من دلبر من (سرود) ۰۵:۳۹
کربلایی محسن جعفری فرد – ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها اسفند ۹۵ – خدیجه چشم تو روشن که کوثر آمد (مدح) ۰۴:۴۷
حاج یزدان ناصری و حاج احمد نیکبختیان – ۲۸ اسفند ۱۳۹۵ – شب ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها – علیست حج و علی کعبه و علی زمزم علی سفا و علی مروه و علی مسعاست (شور) ۰۵:۳۳
حاج یزدان ناصری – ۲۸ اسفند ۱۳۹۵ – شب ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها – این قصه چه شاه و چه گدایی دارد (شور) ۰۱:۰۲
حاج محمد رضا طاهری – ۲۸ اسفند ۱۳۹۵ – شب ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها – مست قلندر مست مستم (شور) ۰۱:۴۱
حاج محمد رضا طاهری – ۲۸ اسفند ۱۳۹۵ – شب ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها – قدرت یل افکن علی (شور) ۰۷:۰۱
حاج محمد رضا طاهری – ۲۸ اسفند ۱۳۹۵ – شب ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها – دوباره رسیده بهار (سرود) ۰۵:۰۶
حاج محمد رضا طاهری – ۲۸ اسفند ۱۳۹۵ – شب ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها – مظهر خیر النسا تا روز محشر فاطمه است (مدح) ۱۴:۳۱
حاج احمد نیکبختیان – ۲۸ اسفند ۱۳۹۵ – شب ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها – جلوه بی انتهاخالق سرمد مبارک (مدح) ۰۱:۵۶
کربلایی حسین طاهری – ۲۸ اسفند ۱۳۹۵ – شب ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها – عمریه چادر تو روی سرمه مادر (شور) ۰۶:۱۲
کربلایی حسین طاهری – ۲۸ اسفند ۱۳۹۵ – شب ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها – قرآن گشودم آیه محشر بیاورم (مدح) ۰۶:۵۲
کربلایی حسین طاهری – ۲۸ اسفند ۱۳۹۵ – شب ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها – بهار عشقه هوای عشقه (شور) ۰۳:۰۲
حاج محمد رضا طاهری – ۲۸ اسفند ۱۳۹۵ – شب ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها – عزم من و تو جزم شد و کارگر افتاد (شور) ۰۴:۳۹
حاج محمود کریمی – شب میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها – سال ۹۵ – در مذهب ما کلام حق نادعلی است (سرود جدید) ۰۵:۰۰
حاج محمود کریمی – شب میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها – سال ۹۵ – سلام ای عشق دیرینم (سرود جدید) ۰۹:۲۶
حاج محمود کریمی – شب میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها – سال ۹۵ – به نام نور به نام ستاره های بهشت (مدح) ۱۳:۰۵
حاج محمود کریمی – شب میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها – سال ۹۵ – سلام بانو سلام مادر (سرود جدید) ۰۵:۴۰
سید مهدی میرداماد – اسفند ۱۳۹۵ – شب ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها – می نویسی روی عرش دفتر (سرود جدید) ۱۴:۰۸
سید مهدی میرداماد – اسفند ۱۳۹۵ – شب ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها – زهرا همان که عطر خداوند می وزرد (مدح) ۰۹:۵۷
حاج احمد واعظی – شب ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها سال ۹۵ – روضه حضرت زهرا سلام الله علیها (مناجات) ۰۵:۳۵
حاج احمد واعظی – شب ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها سال ۹۵ – شکار میکنه لشکر دشمن و تار میکنه (سرود جدید) ۰۸:۱۰
حاج احمد واعظی – شب ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها سال ۹۵ – تو کیستی تمام بهشت پیمبری (مدح) ۱۵:۳۲
سید مجید بنی فاطمه – اسفند ۱۳۹۵ – شب ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها – خواندم اول کوثر و با نام تو طاهر شدم (مدح) ۰۲:۳۰
سید مجید بنی فاطمه – اسفند ۱۳۹۵ – شب ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها – دختر فکر بکر من غنچه لب چو وا کند (مدح) ۱۱:۰۹
سید رضا نریمانی – سال ۱۳۹۵ – میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها- ای نقره باران اشکت آبگینه (سرود جدید) ۰۷:۲۳
سید رضا نریمانی – سال ۱۳۹۵ – میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها- بهترین واژه ها رو می خوای (سرود جدید) ۰۲:۱۳
سید مهدی میرداماد – اسفند ۱۳۹۵ – ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها – بهترین واژه ها رو می خوای (سرود جدید) ۰۸:۵۴
سید مهدی میرداماد – اسفند ۱۳۹۵ – ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها – تا جبرئیل حکم خدای مبین گرفت (مدح) ۱۱:۵۹
حاج محمدرضا بذری – ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها – سال ۹۵ – آخرین شبای اسفند (شور جدید) ۰۴:۳۶
حاج محمدرضا بذری – ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها – سال ۹۵ – به زیر این علم محاله (شور جدید) ۰۳:۰۸
حاج محمدرضا بذری – ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها – سال ۹۵ – اسمش جلایِ باطنِ (سرود جدید) ۰۶:۱۵
حاج محمدرضا بذری – ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها – سال ۹۵ – من به هوایِ تو پر زده ام (سرود جدید) ۰۳:۳۹
حاج محمدرضا بذری – ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها – سال ۹۵ – ذکر یا فاطمه زهرا (سرود جدید) ۰۴:۴۹
حاج محمدرضا بذری – ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها – سال ۹۵ – حیدر امیرالمومنین (سرود جدید) ۰۸:۲۴
حاج محمدرضا بذری – ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها – سال ۹۵ – معراج بود و نسخه ی درمان درست شد (مدح) ۰۶:۱۶
حاج محمدرضا بذری – ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها – سال ۹۵ – تو رو قبل از دنیا می شناسم (شور جدید) ۰۳:۲۶
حاج محسن طاهری در حضور رهبر انقلاب- حسینه امام خمینی (ره)- ولادت حضرت زهرا (س) – ۲۹ اسفند ۹۵ – اللهم صل علی الصدیقه ۰۲:۴۳
حاج یزدن ناصری در حضور رهبر انقلاب- حسینه امام خمینی (ره)- ولادت حضرت زهرا (س) – ۲۹ اسفند ۹۵ – باده از صبح تجلی میهمان ساغر است ۰۷:۰۸
هادی جان فدا در حضور رهبر انقلاب- حسینه امام خمینی (ره)- ولادت حضرت زهرا (س) – ۲۹ اسفند ۹۵ – جنس لبخند تو از ترانه ۰۳:۳۵
حاج مرتضی حیدری آل کثیر در حضور رهبر انقلاب- حسینه امام خمینی (ره)- ولادت حضرت زهرا (س) – ۲۹ اسفند ۹۵ – هی بضعه المختار ام ابیها ۰۴:۲۲
حاج شهروز حبیبی در حضور رهبر انقلاب- حسینه امام خمینی (ره)- ولادت حضرت زهرا (س) – ۲۹ اسفند ۹۵ – ۰۸:۵۸
حاج امیر عارف در حضور رهبر انقلاب- حسینه امام خمینی (ره)- ولادت حضرت زهرا (س) – ۲۹ اسفند ۹۵ -ای تیر غمت را دل عشاق نشانه ۱۲:۵۸
حاج محمود کریمی در حضور رهبر انقلاب- حسینه امام خمینی (ره)- ولادت حضرت زهرا (س) – ۲۹ اسفند ۹۵ – ای رحمت بی انتهای رحمت للعالمین ۱۳:۲۰
سید رضا نریمانی در حضور رهبر انقلاب- حسینه امام خمینی (ره)- ولادت حضرت زهرا (س) – ۲۹ اسفند ۹۵ – ای نور تو چشم دل افروز پیمبر ۰۸:۲۸
حاج مهدی اکبری – ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها- اسفند ۹۵ – به برهان به قرآن به ایمان مادر (سرود جدید) ۰۵:۳۹
حاج مهدی اکبری – ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها- اسفند ۹۵ – مولا جامی بده لب تر کنم (سرود جدید) ۰۵:۲۵
حاج مهدی اکبری – ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها- اسفند ۹۵ – وقتی که می پوشه زره (سرود جدید) ۰۳:۰۳
حاج مهدی اکبری – ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها- اسفند ۹۵ – خوشم این روزا می دونم فردا (شور جدید) ۰۷:۱۳
حاج مهدی اکبری – ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها- اسفند ۹۵ – تو که باشی دلم دیگه نمی لرزه (شور) ۱۰:۵۲
حاج مهدی رسولی – ولادت حضرت زهرا (س) ۹۵- علی راهه، علی شاهه (سرود) ۰۳:۴۲
حاج مهدی رسولی – ولادت حضرت زهرا (س) ۹۵- نمیدونم کجا رفته دل من در به دره (سرود) ۰۳:۵۱
حاج مهدی رسولی – ولادت حضرت زهرا (س) ۹۵- وقت که بر منبر نشینم بی قرینم (مدح) ۰۹:۵۶
حاج احمد واعظی- ظهر میلاد حضرت زهرا (س)- اشک در دیده سرم باشد روز میلاد دلبرم (مدح)- (صوتی- ۱۳۹۵) ۱۱:۴۸
حاج احمد واعظی- ظهر میلاد حضرت زهرا (س)-شب شیدایی شب شوره (سرود جدید)- (صوتی- ۱۳۹۵) ۰۹:۳۴
حاج احمد واعظی- ظهر میلاد حضرت زهرا (س)-روضه حضرت زهرا سلام الله علیها (مناجات))- (صوتی- ۱۳۹۵) ۰۲:۴۸
حاج مهدی مختاری- شب میلاد حضرت زهرا (س)- توی این زمونه این دنیا (شعرخوانی)- (صوتی) ۰۲:۵۲
حاج مهدی مختاری- شب میلاد حضرت زهرا (س)- از حرم برام بگو زائری که پا پیاده رفته بودی (شور)- (صوتی) ۰۲:۴۰
حاج مهدی مختاری- شب میلاد حضرت زهرا (س)- خاطر خواه تم باورم نمیشه الان روبرو (شور)- (صوتی) ۰۲:۲۰
حاج مهدی مختاری- شب میلاد حضرت زهرا (س)- سایه سرم مادر خدای کرم مادر (سرود)- (صوتی) ۰۶:۴۹
حاج مهدی مختاری- شب میلاد حضرت زهرا (س)- ای حسن مطلع عاشقان حال (مدیحه سرایی)- (صوتی) ۱۰:۰۰
حاج مهدی مختاری- شب میلاد حضرت زهرا (س)- به پای تو میمیرم تویی علی تقدیرم (شور)- (صوتی) ۰۳:۳۰
حاج مهدی مختاری- شب میلاد حضرت زهرا (س)- خدا منو مجنون تو رو لیلا آفریده (شور)- (صوتی) ۰۰:۴۴
حاج مهدی سماواتی – مدح حضرت زهرا (س) ( صوتی) ۰۷:۲۱
حاج مهدی سماواتی – سرود میلاد حضرت زهرا(س) به مناسبت ولادت حضرت فاطمه ( صوتی- ۱۳۹۵/۰۱/۱۱) ۰۶:۳۶
حاج محمود کریمی – سال ۱۳۹۵ – میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها – بخش اول – برای تعبیر یه رویا میرسه یه فصل تازه (سرود) ۷:۵۴
حاج محمود کریمی – سال ۱۳۹۵ – میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها – بخش دوم – الا مکه چه زیبا شدی (مدح) ۱۱:۲۹
حاج محمود کریمی – سال ۱۳۹۵ – میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها – بخش سوم – موجیم و ساحل تویی (سورد) ۵:۳۳
حاج محمود کریمی – سال ۱۳۹۵ – میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها – بخش پنجم – کبوتر دل من هست جلد بام علی (نغمه خوانی) ۳:۳۴
سید مهدی میر داماد و سید مجید بنی فاطمه – فروردین ۱۳۹۵ – ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها – ذکر و مدح امیرالمومنین علیه السلام ۵:۱۵
سید مهدی میر داماد – فروردین ۱۳۹۵ – ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها – روحی قلبی لدیک یا فاطمه یا زهرا (س)(سرود) ۸:۱۰
سید مهدی میر داماد – فروردین ۱۳۹۵ – ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها – باران برای اهل بیابان بیاورید (مدح) ۴:۱۳
حاج مهدی اکبری – فروردین ۱۳۹۵ – ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها – با نگاه تو از بدی بری ام (مدح) ۱۱:۰۰
حاج مهدی اکبری – فروردین ۱۳۹۵ – ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها – امشب دلم هواییه (سرود) ۴:۰۶
کربلایی مجتبی رمضانی – فروردین ۱۳۹۵ – ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها – دار و ندارم دست مادرمه (سرود) ۵:۳۹
سید مجید بنی فاطمه – فروردین ۱۳۹۵ – ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها – شب میلاد دلبرم باشد (مدح) ۱:۴۴
سید مجید بنی فاطمه – فروردین ۱۳۹۵ – ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها – کار ما نوکری بوده (سرود) ۲:۵۷
سید مجید بنی فاطمه – فروردین ۱۳۹۵ – ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها – سلام خالق، سلام خلقت (مدح) ۵:۴۵
کربلایی حسین طاهری – فروردین ۱۳۹۵ – ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها – بهار عشقه هوای عشقه (سرود) ۵:۴۷
کربلایی حسین طاهری – فروردین ۱۳۹۵ – ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها – باران گرفت و زمرم و کوثر به ما رسید (مدح) ۱۰:۴۲
کربلایی حسین طاهری – فروردین ۱۳۹۵ – ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها – عمریه این چادر سایه سرمه (سرود) ۶:۳۴
حاج محمدرضا طاهری – فروردین ۱۳۹۵ – ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها – نباشد شوکتی غیر از شکوه کبریا اینجا (مدح) ۱۸:۲۲
حاج محمدرضا طاهری – فروردین ۱۳۹۵ – ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها – می رسه از امشب بهارم (سرود) ۱۱:۴۷
حاج مهدی اکبری – فروردین ۱۳۹۵ – ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها – سائلم دامنتو می گیرم (سرود) ۵:۱۲
حاج مهدی اکبری – فروردین ۱۳۹۵ – ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها – من کیستم ز فاطمه سر دربیاورم (مدح) ۸:۱۱
حاج مهدی اکبری – فروردین ۱۳۹۵ – ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها – سوره کوثر و خدا می خونه امشب (سرود) ۴:۱۰
حاج مهدی اکبری – فروردین ۱۳۹۵ – ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها – می خونم کربلا (شور) ۶:۲۱
حاج مهدی اکبری – فروردین ۱۳۹۵ – ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها – کسی مهربون تر از آقام نیست (شور) ۸:۲۳
شعر خوانی صابر خراسانی در محضر رهبر انقلاب – فاطمه زهره است ظلمت را ۷:۲۴
مدیحه سرایی حسن شالبافان در محضر رهبر انقلاب – بگو اوصاف آن بانو ۷:۳۸
مدیحه سرایی معین علی مددی در محضر رهبر انقلاب – در خط زهرا دامن مولا گرفتیم ۵:۳۰
مدیحه سرایی اسماعیل اخباری در محضر رهبر انقلاب – ام الائمه مادر سادات عالمی ۴:۵۹
مدیحه سرایی علی آیینه چی در محضر رهبر انقلاب – قطره ای از بحر لایزال تو ۸:۲۴
حاج امیر عباسی – سال ۱۳۹۴ – میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها – گل یاس پیغمبر آمد، میلاد کوثر آمد (سرود) ۷:۲۴
برادر علی نهاوندی – سال ۱۳۹۴ – میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها – من بهشت و رضوان را بی علی (ع) نمی خواهم (سرود) ۱:۳۳
برادر علی نهاوندی – سال ۱۳۹۴ – میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها – توان واژه کجا و مدیح گفتن او؟ (مدح) ۹:۰۱
برادر علی نهاوندی – سال ۱۳۹۴ – میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها – چیه برام از هرچی تو و دنیا بهتره، نگاه مادره (سرود) ۴:۵۶
حاج میثم مطیعی و حاج امیر عباسی – سال ۱۳۹۴ – میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها – من ار به قبله رو کنم به عشق روی او کنم (سرود) ۳:۲۰
حاج میثم مطیعی و حاج امیر عباسی – سال ۱۳۹۴ – میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها – بامن چه کرده ای ساقی، دیوانه و خرابم من (شور) ۱:۴۶
حاج میثم مطیعی و حاج امیر عباسی – سال ۱۳۹۴ – میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها – آبروم روز قیامت، نوکریه نوکراته (سرود)