خبر ارتباط شبکه تلگرام با دشمن،ارتباط معنی دار با گوگل ،رفتار خصمانه اینستاگرام راهبرد جدید امنیت سایبری آمریکا و....قابل توجه جدی است.

به گزارش بسیج پرس، سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در کانال شخصی خود در پیام رسان سروش نوشت:

نتیجه اعتماد به طلاگرام و هات گرام همین وضع موجود و از دست دادن دادهای مردم در این شبکه ها و رفتن اعتبار دوستان تایید کننده آنها.

خوب است درس بگیریم از این اقدامات دشمن ،و شبکه های ظاهرا مستقل و حوادث و نگاه خود را به این تحولات اصلاح کنیم.

خبر ارتباط شبکه تلگرام با دشمن،ارتباط معنی دار با گوگل ،رفتار خصمانه اینستاگرام راهبرد جدید امنیت سایبری آمریکا و….قابل توجه جدی است.

اکثر کشورهایی که تلاش امریکا را برای اشراف اطلاعاتی در فضای سایبری احساس میکنند دنبال ملی سازی فضای سایبری خود هستند .روسیه،چین،فرانسه و ایران از این جمله هستند.

این یک راهبرد اساسی است در ایجاد استقلال در بهره برداری مناسب از فضای سایبری برای همه و برای کشور ما ملی سازیزیرساختی شبکه اجتماعی .

بازی های بچه گانه و علائق حزبی و گروهی را در برابر مولفه های الزامی امنیت ملی در فضای سایبری را کنار بگذارید دوستان.

مساله حفظ امنیت ملی و پایداری و تداوم کارکردهای اساسی سایبری کشور در هر شرایط یک تکلیف ملی و فرا گروهی است ‘دقت کن برادر.

  • منبع خبر : پایداری ملی