همایش اخوت بین فرماندهان ارشد سپاه تهران بزرگ و نیروی انتظامی صبح امروز در پادگان حضرت ولیعصر (عج) ستاد سپاه تهران بزرگ برگزار شد.

به گزارش بسیج پرس از سپاه تهران بزرگ، در راستای وحدت و همدلی بیشتر بین سپاه و نیروی انتظامی، همایش اخوت و نشست صمیمی فرماندهان ارشد سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) و ناجا با حضور سردار محمد رضا یزدی فرمانده این سپاه و سردار رحیمی فرمانده انتطامی تهران بزرگ به‌ همراه جمعی از پرسنل رده بالای این دو نهاد نظامی صبح امروز در پادگان حضرت ولیعصر (عج) سپاه تهران بزرگ برگزار شد.

همایش برادری فرماندهان ارشد سپاه تهران بزرگ و نیروی انتظامی برگزار شد

همایش برادری فرماندهان ارشد سپاه تهران بزرگ و نیروی انتظامی برگزار شد

همایش برادری فرماندهان ارشد سپاه تهران بزرگ و نیروی انتظامی برگزار شد

همایش برادری فرماندهان ارشد سپاه تهران بزرگ و نیروی انتظامی برگزار شد

همایش برادری فرماندهان ارشد سپاه تهران بزرگ و نیروی انتظامی برگزار شد

همایش برادری فرماندهان ارشد سپاه تهران بزرگ و نیروی انتظامی برگزار شد

همایش برادری فرماندهان ارشد سپاه تهران بزرگ و نیروی انتظامی برگزار شد

همایش برادری فرماندهان ارشد سپاه تهران بزرگ و نیروی انتظامی برگزار شد

همایش برادری فرماندهان ارشد سپاه تهران بزرگ و نیروی انتظامی برگزار شد

همایش برادری فرماندهان ارشد سپاه تهران بزرگ و نیروی انتظامی برگزار شد

همایش برادری فرماندهان ارشد سپاه تهران بزرگ و نیروی انتظامی برگزار شد

همایش برادری فرماندهان ارشد سپاه تهران بزرگ و نیروی انتظامی برگزار شد

همایش برادری فرماندهان ارشد سپاه تهران بزرگ و نیروی انتظامی برگزار شد

همایش برادری فرماندهان ارشد سپاه تهران بزرگ و نیروی انتظامی برگزار شد

همایش برادری فرماندهان ارشد سپاه تهران بزرگ و نیروی انتظامی برگزار شد

همایش برادری فرماندهان ارشد سپاه تهران بزرگ و نیروی انتظامی برگزار شد

همایش برادری فرماندهان ارشد سپاه تهران بزرگ و نیروی انتظامی برگزار شد