نشست سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده قرارگاه فرهنگی و اجتماعی حضرت بقیة الله(عج)، با مسئولان دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، عصر یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ در نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری برگزار شد.

سرلشکر جعفری فرمانده قرارگاه فرهنگی و اجتماعی حضرت بقیه الله و حجت‌الاسلام رستمی رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در نشست  فرمانده قرارگاه حضرت بقیه الله(عج)
سخنرانی حجت‌الاسلام رستمی رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در نشست  فرمانده قرارگاه حضرت بقیه الله(عج)
نشست  فرمانده قرارگاه حضرت بقیه الله(عج) با رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها
سخنرانی حجت‌الاسلام رستمی رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در نشست  فرمانده قرارگاه حضرت بقیه الله(عج)
سخنرانی سرلشکر جعفری فرمانده قرارگاه فرهنگی و اجتماعی حضرت بقیه الله(عج)
نشست  فرمانده قرارگاه حضرت بقیه الله(عج) با رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها
سخنرانی سرلشکر جعفری فرمانده قرارگاه فرهنگی و اجتماعی حضرت بقیه الله(عج)
نشست  فرمانده قرارگاه حضرت بقیه الله(عج) با رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها
سخنرانی سرلشکر جعفری فرمانده قرارگاه فرهنگی و اجتماعی حضرت بقیه الله(عج)
تجلیل از سرلشکر جعفری فرمانده قرارگاه فرهنگی و اجتماعی حضرت بقیه الله(عج)
تجلیل از سرلشکر جعفری فرمانده قرارگاه فرهنگی و اجتماعی حضرت بقیه الله(عج)
نشست  فرمانده قرارگاه حضرت بقیه الله(عج) با رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها
تجلیل از سرلشکر جعفری فرمانده قرارگاه فرهنگی و اجتماعی حضرت بقیه الله(عج)