خوزستان در بحران پس از انقلاب بازتاب آزادسازی خرمشهر در رسانه های بیگانه نبرد تا پای جان کلیپ “خرمشهر شقایقی خون رنگ است” با صدای شهید آوینی (جدید) کیفیت بالا کیفیت متوسط کیفیت پایین صوتی روایت شهید عبدالرضا موسوی (فرمانده سپاه خرمشهر) از خیانت بنی‌صدر در سقوط خرمشهر (در ۳ قسمت با کیفیت بالا) wmv ۱۲,۹۰۸ wmv […]

کلیپ “خرمشهر شقایقی خون رنگ است”

با صدای شهید آوینی (جدید)

کیفیت بالا

کیفیت متوسط

کیفیت پایین

صوتی

روایت شهید عبدالرضا موسوی
(فرمانده سپاه خرمشهر)
از خیانت بنی‌صدر در سقوط خرمشهر
(در ۳ قسمت با کیفیت بالا)
wmv ۱۲,۹۰۸
wmv ۱۲,۸۰۷
wmv ۱۳,۵۶۱
۴ روایت شهید عبدالرضا موسوی
(فرمانده سپاه خرمشهر)
از خیانت بنی‌صدر در سقوط خرمشهر
(در ۳ قسمت با کیفیت پایین)
wmv ۴,۵۶۷
wmv ۴,۵۴۰
wmv ۴,۸۱۳
۵ آزادی خرمشهر
(دو قسمت با کیفیت بالا)
wmv ۶,۹۰۲
wmv ۸,۱۲۰
۶ آزادی خرمشهر
(دو قسمت با کیفیت پایین)
wmv ۲,۵۱۷
wmv ۲,۸۹۳
۷ خرمشهر در سال ۱۳۶۱ wmv ۵,۱۰۹
۸ خرمشهر چگونه آزاد شد
(دو قسمت)
wmv ۳,۲۳۱
wmv ۳,۳۰۹
۹ نماهنگ-خرمشهر نمونه ای از مقاومت ایران wmv ۹,۳۹۹
۱۰ لحظه شهادت
در عملیات بیت المقدس
wmv ۴,۳۹۷
۱۱ نماهنگ در فراق دوست
(سرود مشهور ممّد نبودی)
wmv ۱۶,۴۳۹
۳gp ۷,۰۸۴
۱۲ صدای شهید جهان آرا wmv ۴۶۷
۳gp ۲۴۳
۱۳ خرمشهر – ۱ wmv ۱۰,۰۱۶
۳gp ۴,۵۵۹
۱۴ خرمشهر – ۲ wmv ۳,۴۸۲
۳gp ۱,۳۷۳
۱۵ نبرد در خرمشهر wmv ۱,۷۷۷
۳gp ۸۰۹
۱۶ خرمشهر – ۳ wmv ۸۰۰
۳gp ۳۹۳
۱۷ خرمشهر – ۴ wmv ۵۰۵
۳gp ۲۲۷
۱۸ خرمشهر – ۵ wmv ۱,۹۲۷
۳gp ۸۵۷
۱۹ ویرانی در خرمشهر wmv ۲,۰۶۲