ابراهیم محمودزاده مدیر عامل «ساتا» گفت: در بخش درمان کلیه مطالبات باقی مانده از فعالیت‌های خدمات درمانی شرکت‌های همکار که حدود ۴۵ هزار مرکز درمانی و خدماتی و همچنین مجموعه بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های ناجا، آجا، سپاه و وزارت دفاع را شامل می‌شود را در چهار استان گلستان، مازندران، لرستان و خوزستان تسویه کردیم.

به گزارش بسیج پرس به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، ابراهیم محمودزاده مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح (ساتا) درخصوص اقدامات این سازمان در رسیدگی به امور سیل‌زدگان در چند استان کشور اظهار کرد: چهار استان گلستان، مازندران، لرستان و خوزستان، استان‌هایی بودند که بیش از همه در معرض آسیب‌دیدگی سیل قرار گرفتند.
وی در همین زمینه ادامه داد: با حضور در مازندران و گلستان و سپس در خوزستان با بررسی محیطی و بازدید‌های میدانی تصمیات لازم در رسیدگی به امور سیل زدگان در دستور کار این سازمان قرار گرفت و برابر این موضوع در بخش درمان کلیه مطالبات باقی مانده از فعالیت‌های خدمات درمانی شرکت‌های همکار که حدود ۴۵ هزار مرکز درمانی و خدماتی و همچنین مجموعه بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های ناجا، آجا، سپاه و وزارت دفاع را شامل می‌شود را در چهار استان گلستان، مازندران، لرستان و خوزستان صفر کردیم.
وی خاطرنشان کرد: نکته دومی که در بحث خدمات درمانی در نظر گرفته شده است، بهبود مکانیزم پرداخت و دریافت و همچنین خدمات سرپایی و سیار است که قبلا دچار مشکلاتی بود؛ این موضوع را تسهیل و نهادینه کردیم که با مراجعه مریض و ارائه مشخصات، درمان قابل تایید و بدون بروکراسی ادارای قابل انجام باشد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح (ساتا) در ادامه تصریح کرد: موضوع سومی که با هدف تسریع در روند خدمت رسانی در بخش خدمات درمانی در نظر گرفتیم، در اختیار گذاشتن وجوه نقدی به صورت علی الحساب در اختیار مجموعه‌های ارتش، سپاه و ناجا است تا بتوانند پرداخت‌های ضروری خود را از این منبع پرداخت کنند.