هوای تهران دروضعیت سالم قرار دارد.

به گزارش بسیج پرس به نقل از تسنیم، کیفیت هوای تهران با شاخص ۵۶ در وضعیت سالم قرار دارد. این رقم میانگین شاخص کیفیت هوا در ۱۲ ساعت گذشته با تأکید بیشتر بر روی سه ساعت آخر در شرایط جوی متغیر، برای میانگین کل ایستگاه‌هاست.

طبق پیش بینی شرکت کنترل کیفیت هوا، تهران فردا نیز هوای سالمی خواهد داشت.