بررسی گزارش عملکرد بودجه در سال ۹۷ نشان می‌دهد حدود ۵۱ میلیارد تومان اعتبار بابت ساماندهی و لایروبی رودخانه‌های کشور به شرکتهای آب منطقه‌ای پرداخت شده است.

به گزارش بسیج پرس به نقل از مشرق, در هفته‌های اخیر بحث با وقوع سیلهای بی سابقه یکی از ابهامات جدی برخی نمایندگان مجلس در خصوص دلایل وقوع این دست حوادث، بحث ساماندهی رودخانه‌های سراسر کشور بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، در قانون بودجه اعتبارات مجزایی برای ساماندهی بستر و حریم رودخانه‌ها لحاظ شده است. همچنین سال قبل حدود ۵۰ میلیارد تومان بابت طرح مذکور (لایروبی رودخانه‌ها) اعتبار تخصیص یافته است.

نحوه توزیع اعتبارات طرح ملی “مطالعه و اجرای ساماندهی، تعیین حدبستر و حریم رودخانه ها در حوضه‌های آبریز کشور” به شماره طبقه‌بندی ۱۳۰۷۰۰۵۰۰۶ درسال ۹۷ به تفکیک شرکت‌های آب منطقه‌ای در جدول زیر ذکر شده است.

سوال جدی که در اینجا وجود دارد این است که با وجود تخصیص اعتبار مذکور (و پرداخت از سوی خزانه داری کل کشور) نحوه هزینه کرد این منابع به چه نحوی بوده است؟ همچنین در استانهایی که اخیراً درگیر سیل بوده‌اند بایستی نقش این اعتبارت در کاهش اثرات و تخریبها شفاف شود.

منبع: تسنیم