سرهنگ اصحاب کریمی، معاون اجرایی سپاه حضرت محمد رسول ا...(ص) تهران بزرگ از پل بالا رود و سد آبی خاکی کرخه بازدید کرد.

به گزارش بسیج پرس به نقل از  سپاه تهران بزرگ، در پی بارش شدید باران و ایجاد سیل در نقاط مختلف کشورمان، سرهنگ اصحاب کریمی معاون اجرایی سپاه حضرت محمد رسول ا…(ص) تهران بزرگ به همراه مسئولین منطقه ای استان خوزستان با هدف بازدید از مناطق سیل زده و پیگیری روند کمک رسانی به سیل زدگان منطقه، از رودخانه و پل بالا رود و همچنین سد آبی خاکی کرخه بازدید کردند.

بازدید معاون اجرایی سپاه تهران بزرگ از سد آبی خاکی کرخه

بازدید معاون اجرایی سپاه تهران بزرگ از سد آبی خاکی کرخه

بازدید معاون اجرایی سپاه تهران بزرگ از سد آبی خاکی کرخه

بازدید معاون اجرایی سپاه تهران بزرگ از سد آبی خاکی کرخه