کمک رسانی گروه های جهادی، بسیجیان و سپاهیان به سیل زدگان منطقه" آق قلا" در گلستان و روستاهای اطراف همچنان ادامه دارد.