چرخ راهنما به طور مکانیکی با دو پیستون مرتبط است وبه پایندگی وعملگر انتقال مرتبط است آنها از ۰  تا  100درصد حرکت داده شده اند.پمپ ایمپلروپره راهنماوچرخ های توربین ازچرخه روغن با هم با مبدل لایه بندی می شود.تسمه گشتاورقسمت های درونی کنترل تهیه روغن وتخلیه روغن راحمایت می نماید یک مکان کنترل به محل تهیه مبدل وابسته شده است ونیزبه تسمه گشتاور با اپراتور روغن دوسوپاپ کنترل در مکان جایکاه کنترل نصب شده اند اولین دریچه برای پر کردن وتخلیه تسمه گشتاوراستفاده می شود هر دهانه گشتاور با توانایی  توربین گاز متناسب شده اند.

فهرست

کاربرد مبدل گشتاور

کاربرد وسیله چرخنده یا چرخان

گردش یا دایره روغن

کلی (عمومی)

گردش کاری روغن مبدل گشتاور

هر دایره یا مسیر کنترل روغن

گردش سایندگی وسرد کنندگی روغن

گردشکاری روغن _ وسیله گردان

سوپاپ یا دریچه کنترل

کنترل

تنظیم و تعدیل

راهنمای تنظیم پره

کلی (عمومی)

محرک کار انداز

و …

—————-

چکیده ای از مقدمه آغازین ” مقاله تاریخچه بانکداری در ایران ” بدین شرح است:

طرح torque  converter یک کارانتقال هیدرودینامیکی برای اصلfottinger  torque  converter

دو مرحله ای مرکب ازقسمت های اصلی زیر:

۱٫   میله درونی

۱٫  پمپ تزریق یا وادارکننده ۲ .چرخهای دورتوربین ۳٫ میله خارجی ۴٫ اعضای بازپس خوردچرخ های راهنما ( R1)ثابت چرخ راهنما قابل تنظیم ۵٫  مکانیزم تنظیم ۶٫ یراق ۷٫سوپاپکنترل ۸٫دهانک ها یا لوله های خرطومی به لوله درونی یا پمپ پروانه موتور مربوط شده است

لوله بیرونی باچرخ توربین مرتبط شده است . هر دولوله انتقال حرارت به وسیله تکیه گاه ضد اصطکاک

حمایت می شوند . میله درونی برای یک مارپیچ استفاده می شود ومیله بیرونی برای یک مارپیچ با یک حلقه افتاده می شود.

تنظیم پره : چرخ راهنما به طور مکانیکی با دو پیستون مرتبط است وبه پایندگی وعملگر انتقال مرتبط است آنها از ۰  تا  ۱۰۰درصد حرکت داده شده اند.پمپ ایمپلروپره راهنماوچرخ های توربین ازچرخه روغن با هم با مبدل لایه بندی می شود.تسمه گشتاورقسمت های درونی کنترل تهیه روغن وتخلیه روغن راحمایت می نماید یک مکان کنترل به محل تهیه مبدل وابسته شده است ونیزبه تسمه گشتاور با اپراتور روغن دوسوپاپ کنترل در مکان جایکاه کنترل نصب شده اند اولین دریچه برای پر کردن وتخلیه تسمه گشتاوراستفاده می شود هر دهانه گشتاور با توانایی  توربین گاز متناسب شده اند.

—————–

مشخصات مقاله:

دسته : مکانیک

عنوان  : مقاله مبدل گشتاور نیرو

قالب بندی :  word

قیمت : رایگان