رؤسای شبکه‌های تحقیقات علوم پزشکی کشور بر تعریف کار مشترک و متمرکز کردن فعالیت‌های مراکز تحقیقاتی همسو با اولویت ها و کاهش بار بیماری‌ها و حل مشکلات مردم تاکید کردند.

به گزارش بسیج پرس به نقل ازوزارت بهداشت، جلسه رؤسای شبکه‌های تحقیقات علوم پزشکی کشور با دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت برگزار شد.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با توجه به اهمیت جایگاه شبکه‌های تحقیقاتی در نظام سلامت و نقش آنها در کاهش بار بیماری‌ها در سطح ملی، خواستار همفکری و تحول در ساختار، مشارکت گروهی و افزایش فعالیت‌ها شبکه‌های تحقیقاتی در قالب پروژه‌های کلان ملی و بین المللی شد.

ملک زاده شبکه‌ها را به شناسایی، جذب و دعوت از افراد علاقمند و محققین ایرانی خارج از کشور به منظور تشکیل گروه‌های کاری مشترک دعوت کرد.

وی افزود: با بهره گیری از ظرفیت‌های ایجاد شده و تسهیلات اعطایی از سوی مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی کشور، زمینه و امکان فعالیت علمی تحقیقاتی در ابعاد ملی و بین المللی فراهم است.

در ادامه جلسه رؤسای شبکه‌های تحقیقات علوم پزشکی کشور نقطه نظرات خود را در خصوص مشکلات و چالش‌های شبکه‌های تحقیقاتی و اقدامات لازم برای حل آن را مطرح کردند.

در این جلسه مقرر شد شبکه‌های تحقیقاتی نسبت به تعیین اولویت‌های تحقیقاتی حوزه مربوطه اقدام کرده و با تعریف کار مشترک و متمرکز کردن فعالیت‌های مراکز تحقیقاتی همسو روی اولویت‌ها، نسبت به کاهش بار بیماری‌ها و حل مشکلات مردم اقدام کنند.

رؤسای شبکه‌های تحقیقات علوم پزشکی کشور تاکید کردند در همین راستا سعی شود از طرح‌های تحقیقاتی مشترک و خصوصاً طرح‌های بین المللی حمایت ویژه ای به عمل آید.

همچنین مقرر شد شاخص‌های ارزیابی شبکه‌های تحقیقاتی از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت بازنگری و اعلام شود تا شبکه‌های فعال تشویق شوند و در مورد شبکه‌های غیرفعال بر اساس نتایج تصمیم گیری صورت گیرد.