حسین میرزایی، فرمانده بسیج سازمان جنگل ها و مراتع آبخیزداری کشور، در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری بسیج پرس: غنی سازی مراتع و توسعه گیاهان دارویی به همراه توسعه و توجه به جنگل ها، نه تنها می تواند به لحاظ اقتصادی، منبع مهمی تلقی گردد بلکه می تواند به توسعه منابع طبیعی کشور کمک شایانی نماید.

حسین میرزایی، فرمانده بسیج سازمان جنگل ها و مراتع آبخیزداری کشور، در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری بسیج پرس در خصوص تحقق راهبرد اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: تعریف راهبردی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب یکی از پایه های اساسی توسعه وپیشرفت نظام اسلامی ماست. این مسئله در خصوص منابع طبیعی که به مثابه نعمت الهی می باشد هم صدق می کند. به عبارتی می توانیم اصول بیان شده از سوی رهبر معظم انقلاب را در زمینه های منابع طبیعی نیز به کار گیریم و دستاوردهای شایانی را بدست آوریم.
وی در خصوص رویکردهای مدیریت صحیح منابع ابراز داشت: ما بایستی در تمام زمینه ها توانایی اتکا به خودمان را داشته باشیم و این مسئله در خصوص منابع طبیعی نیز باید رعایت گردد. لازمه این کار، مدیریت صحیح و هدفمند می باشد. منابع طبیعی امروز یکی از سرمایه های اصلی و مهم کشورماست، لذا مدیریت صحیح و هوشمند در منایع طبیعی می تواند مسائل زیست محیطی، اکولوژیک و حتی منابع اقتصادی ما را به خوبی تامین کند.
فرمانده بسیج سازمان جنگل ها ومراتع آبخیز داری کشور جهت توسعه منابع طبیعی افزود: غنی سازی مراتع و توسعه گیاهان دارویی به همراه توسعه و توجه به جنگل ها، نه تنها می تواند به لحاظ اقتصادی، منبع مهمی تلقی گردد بلکه می تواند به توسعه منابع طبیعی کشور کمک شایانی نماید. این مسئله در نهایت به تحقق هر چه بهتر اقتصاد مقاومتی بر اساس منویات مقام معظم رهبری در زمینه منابع طبیعی منجر خواهد شد.
میرزایی در پایان خاطر نشان کرد: حفظ منابع طبیعی وتوسعه آن، جنبه های اقتصادی بسیار موثری دارد که نیاز به اگاه کردن عموم مردم دارد، بنابراین رعایت مقوله توسعه وطرح هایی که در ارتباط با صنعت و معدن هستند از اهمیت بسیار زیادی برخورداند. این مسئله در نهایت هم به حفظ منابع طبیعی و هم به توسعه آن منتهی خواهد شد.