دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: هدف دشمنان از ایجاد و حمایت از داعش، برپایی درگیری ها و جنگ های دینی و فرقه ای میان کشورهای منطقه بود.

به گزارش بسیج پرس به نقل از ایرنا، دکتر روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه طی سخنانی در نشست صمیمی با سران ادیان، مذاهب، قومیت ها و عشائر عراق گفت: دشمنان با ایجاد داعش می خواستند منطقه را به آتش بکشند و میان ملت های آن دشمنی و جنگ و خونریزی براه بیاندازند.
وی گفت: ملت های منطقه و در راس آن ملت قهرمان عراق با پایمردی و ایستادگی موفق شدند این توطئه را خنثی و تروریسم را شکست دهند و جمهوری اسلامی نیز مفتخر است که در کنار ملت و دولت عراق ایستاد.
روحانی افزود: برغم تبلیغاتی که می شود آمریکا و غرب در شکست تروریسم
هیچ نقشی نداشتند و صرفا با برخی بمباران ها دست به عملیات نمایشی می زدند.
وی هشدار داد که تروریسم هنوز کاملا از بین نرفته اند و آمریکایی ها خواب های دیگر برای منطقه دیده اند و در حال انتقال تروریست ها به سایر کشورهای منطقه به آسیای میانه و قفقاز و افغانستان هستند.
دکتر روحانی خواستار وحدت و همبستگی ملت های منطقه برای مقابله با تهدیدات جاری شد.