ایرانسل طی اطلاعیه‌ای خبر پرداخت پورسانت به یکی از متهمان نفتی را تکذیب کرده است.

به گزارش بسیج پرس به نقل از مهر، روزهای گذشته با برگزاری دادگاه‌های متهمان نفتی این ادعا از سوی یکی از متهمان این پرونده مطرح شده بود که ایرانسل پورسانتی میلیاردی را پرداخت کرده که از همین رو روابط عمومی ایرانسل با اعلام اطلاعیه‌ای این ادعا را تکذیب کرده است.

ایرانسل در اطلاعیه خود آورده است: «همانگونه که در متن اظهارات درج شده در خبر فوق هم دیده می‌شود موضوع مورد اشاره ارتباطی با شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل ندارد. بر خلاف مطلب مورد اشاره در تیتر خبر یاد شده، که کذب محض است؛ در متن همان خبر نیز به این مطلب کذب ذکر شده در تیتر هیچ اشاره‌ای نشده و این موضوع مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به نام تجاری و خانواده بزرگ ایرانسل قلمداد می‌شود. شایان ذکر است شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل سایر ادعاهایی که به نقل از متهمین پرونده ذکر شده است را خلاف واقع دانسته و قویاً ادعاهای عنوان شده را تکذیب می‌کند، از این رو مقتضی است آن رسانه نسبت به اصلاح عنوان خبر و رفع شائبه یاد شده اقدام کند.»