معاون اشتغال و معیشت قرارگاه پیشرفت و آبادانی گفت: طرح رستا در سال اول دوره آزمایشی خود در تمام استانها، ۱۱۰ دهستان و ۴۰۰ روستا اجرا شده است.

به گزارش بسیج پرس به نقل از فارس، سید فرهاد قادریان، معاون اشتغال و معیشت قرارگاه پیشرفت و آبادانی امروز در نشست خبری طرح ملی رستا (رونق، ساماندهی و تعالی اشتغال روستایی)  گفت: این طرح در سال اول دوره آزمایشی خود در تمام استانها ۱۱۰ دهستان و ۴۰۰ روستا اجرا شده است.

وی با یادآوری اینکه این طرح از نیمه دوم سال ۹۶ طراحی شده است، گفت: نیمه دوم سال ۹۶ بیشتر مراحل مقدمات طرح و شناسایی سازمان های همکار صورت گرفته در سال ۹۷ در واقع استارت کار زده شد و قرار بود در فرآیند سه ساله الگو سازی و مدل‌سازی منطقه‌ای فراهم شود.

وی گفت: در سال اول اجرای این طرح در جریان ۲۱۰۰ اقدام توانمندساز ۷۰۰ شبکه شکل گرفت و درباره ۴۰۰ روستا مطالعه انجام شده است که بر مبنای اطلاعات سامانه رصا که سامانه رصد، نظارت و پایش آنلاین اجرای این طرح‌ها  است، تا کنون ۱۱۶۰ شغل سرشماری شده است.

به گفته وی در نتیجه اجرای این طرح همچنین سطح درآمد ۳۲۸۰ روستایی نیز به طور سالانه ۳ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

مدیر طرح رستا دو هدف اصلی اجرای این طرح را اشتغال زایی، تقویت اشتغال مرتبط با مزیت‌های هر روستا و همچنین توانمندسازی افراد و بالا رفتن سطح درآمد روستاییان برشمرد.

وی در تشریح دلایل شکل‌گیری این طرح گفت: روستا به عنوان پایه مقاومت اقتصادی یک کشور، بنیان اصلی امنیت غذایی و استقلال کشور اوضاع خوبی نداشت و با توجه به اینکه سال قبل آمار تخلیه روزانه سه روستا در کشور  را داشتیم و با پیش بینی اینکه در سال ۹۷ با تکانه‌های اقتصادی این آمار بیشتر شود، ضرورت توجه به روستا را بیشتر نشان می‌داد.

قادریان با تاکید بر اینکه الگو طرح ملی رستا علی‌رغم مدل های مشابه که به عمران آبادی و توسعه روستایی می‌پرداختند، مبتنی بر تسهیلات نیست و چند رکن جدی را مدنظر قرار داد، گفت: ما قائل به این هستیم که الگوی توسعه طلایی برای تمام مناطق کشور وجود ندارد و از همین رو همکاران ما شبکه‌هایی از جوانان با انگیزه، متخصص و مقیم هر روستا را تشکیل دادند که بر اساس مطالعات میدانی هر منطقه، شناسایی مزیت ها و تحلیل جامع از زنجیره ارزش، نقاط مداخله را شناسایی کردند و با محوریت مردم این طرح شکل گرفت.
وی با اشاره به نمایشگاهی که در حاشیه این نشست خبری از دستاوردهای اجرای سال اول طرح رستا در روستاهای کشور برگزار شده است ، ادامه داد: گرچه این یکسال دوره پایلوت اجرای طرح بوده اما بعضی رسته‌های ما حتی به محصول صادراتی در سال اول اجرای طرح رسیدند.
قادریان اضافه کرد: ما خود را متولی پیشرفت روستاها تا پایان نمی‌دانیم و معتقدیم که باید صرفاً به توانمندسازی روستاییان کمک کنیم و آنها با محوریت خود در جریان پیشرفت و توسعه روستا قرار گیرند.
مدیر طرح ملی رستا توجه به زنجیره ارزش را از ویژگی‌های این طرح برشمرد و گفت: ما در این طرح با شناسایی رسته‌های دارای مزیت کمک می‌کنیم تا رسته‌ها بارور شوند و به بهره‌برداری برسند، راه بازار راه پیدا کنند و با کمکی که در زمینه برندینگ و شناسنامه سازی برای آنها انجام می‌گیرد، مسیر خود را ادامه می‌دهند بعد از آن محوریت خود روستاییان این زنجیره ارزش پایدار خواهد ماند.
وی با اشاره به ویژگی ممتاز طرح رستا که مبتنی بر تامین نقدینگی و تسهیلات نبوده است، گفت: ما کار را از منابع شروع نکردیم، وام پرداخت نکردیم چرا که بر اساس مطالعات انجام شده به این نتیجه رسیدیم که عمده مشکل مشاغل روستایی نقدینگی نیست بلکه مشکل جای دیگری است  متاسفانه نهادهای حمایتی به دلیل مرکز گرایی اولین راه حلی که تا به حال به نظرشان می‌رسیده توزیع منابع وام و یا نهایتاً مجوزها بوده است.
مدیر طرح ملی رستا یادآور شد: بر اساس تحلیل رسته های شغلی در روستاها  به این نتیجه رسیدیم۸۰ درصد مشکلات  اشتغال روستایی مالی نیست بلکه مشکلات مهارتی و یافتن بازار هدف عمده مشکلات موجود است.
وی با اشاره به چه شکل گیری شبکه ها و راهبرهای رستا در قالب اجرای این طرح گفت: این راهبرها با تجمیع سرمایه های سرگردان زمینه تامین مالی بسیاری از کسب و کارها را فراهم کردند.
قادریان در ادامه تاکید کرد که بسیاری از رسته های فعالیت های روستایی با اندکی آموزش و بهره ور شدن امکان تبدیل شدن به فعالیت های اقتصادی سودآور را دارد.
وی با تاکید بر اینکه باید با محوریت مردم سازه های اجتماعی کهن احیا شود، تصریح کرد: ما در این طرح در کنار مردم روستا حضور داریم تا اگر دانش تخصصی داریم به دانش ارزشمند تجربی آنها اضافه شود و در این زمینه در هموار کردن اتصال آنها به بازار در کنار آنها خواهیم بود.