پاسخ به یک سخنرانی که چند روز پیش در فضای مجازی پخش شد.

سخنرانی جنجالی در پاسخ به شبهه های ماه محرم

پاسخ به یک سخنرانی که چند روز پیش در فضای مجازی پخش شد.

 

 

عمامه به سرهای ساده لوح
فقرای گرسنه و مداحان میلیونی!
دم خروس و حسینه های خالی!

 

 

 

حجم: ۵٫۴۶ مگابایت