استاد دانشگاه آزاد کرج در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری بسیج پرس: برای رفع مشکلات اقتصادی موجود، اقتصاد ما باید درون زا و درون گرا باشد، چالش های اقتصادی ما در درون کشور پویا باشد و با حمایت از کالای داخلی و حمایت از تولید تا حد بالا خود را از واردات بی نیاز کنیم.

محسن جلیلوند، استاد دانشگاه آزاد کرج در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری بسیج پرس در خصوص مبحث اقتصاد در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی اظهار داشت: اقتصاد ما بایستی از حالت دولتی و خصوصی خارج و به سمت مردم سوق یابد. در حال حاضر، اقتصاد کشور ما مبتنی بر نفت است و پول این نفت میان مردم و دستگاه ها توزیع می شود، لذا همین مسئله ایجاد رانت می کند.
وی در ادامه با تشریح وضعیت کنونی اقتصاد کشور با عنوان تنش اقتصادی، ابراز داشت: وضعیت کنونی اقتصاد کشور به گونه ای است که ما میان تنش و بحران اقتصادی قرار داریم و هنوز به مرحله بحران کامل نرسیده ایم. برای گذر از این حالت اقتصاد، بایستی از بهره وری پایین و فساد بالا باید خارج شویم. در این رابطه برخی از بخش های اقتصادی باید کنار گذاشته شود و فعالان اقتصادی جایگزین آن ها گردد. البته ما در حال حاضر فعال اقتصادی به معنای واقعی نداریم و اقتصاد ما در دست دولتی ها و خصولتی ها است.
استاد دانشگاه آزاد کرج در رابطه با ارائه راهکار برای برون رفت از این وضعیت افزود: برای رفع مشکلات اقتصادی موجود، اقتصاد ما باید درون زا و درون گرا باشد، چالش های اقتصادی ما در درون کشور پویا باشد و با حمایت از کالای داخلی و حمایت از تولید تا حد بالا خود را از واردات بی نیاز کنیم و از طرف دیگر تعاملات خود را با دنیا حفظ کنیم.
جلیلوند در پایان افزود: ما باید اقتصاد خود را به جایی برسانیم که کشورهای دیگر به راحتی نتوانند ما را تحریم کنند. ما نباید بگذاریم تعاملات جهانی ما از بین رود، بلکه باید فساد اقتصادی موجود را از بین ببریم.

  • نویسنده : سادات 308032