در آستانه آغاز دهه پنجم بايد "تحقق فراگير عدالت" به عنوان پروژه نيمه کاره انقلاب اسلامي در صدر همه آرمان‌ها قرار گيرد و به مطالبه عمومي و فراگير ملت و همه دردمندان انقلاب بدل شود.

به کوری دشمنان انقلاب اسلامی که آرزو داشتند تا جشن چهل سالگی انقلاب اسلامی را نبینند، چهلمین فجر پیروزی انقلاب اسلامی فرا رسیده و نهال انقلاب اسلامی به شجره طیبه ای تبدیل گردیده که از برکات و ثمرات آن نه تنها ملت ایران که بسیاری از ملت های مسلمان جهان و مستضعفان عالم بهره گرفته اند. جشن چهل سالگی انقلاب اسلامی ایستگاهی تاریخی است برای نگاهی به گذشته و آنچه در طول این چهار دهه جمهوری اسلامی برای کشور و ملت به ارمغان آورده است و از دیگر سو توجه به «پروژه‌های نیمه تمام» و کارهای برزمین مانده‌ای که همچنان پابرجاست و باید برای تکمیل و تحقق آن در دهه پنجم خیز برداشت.

با مروری گذرا بر تاریخ پر فراز و نشیب انقلاب اسلامی می‌توان گفت علیرغم خطاها و محدودیت ها و دشمنی‌ها، در طول چهار دهه گذشته جمهوری اسلامی توانسته استقلال سیاسی ملت ایران را فراهم آورد، در مسیر استقلال علمی گام‌های اساسی بردارد، امنیت کشور را در سطح حداکثری تامین نماید و دشمنان و بیگانگان را از تعدی و تطاول مایوس نماید، مشارکت سیاسی مردم را در سطوح عالی انتخاب کارگزاران تامین نماید و امور قوه مجریه و مقننه را به ایشان بسپارد، در حوزه های پیشرفت و آبادانی کشور (بالاخص در حوزه های زیربنایی همچون توسعه راه، آب، برق، گاز و …) موفقیت‌های چشمگیری را رقم زند، و در حوزه توسعه اجتماعی و نیروی انسانی نیز دستاوردهای قابل قبولی همچون مبارزه با بیسوادی و … را به ارمغان بیاورد. در کنار دستاوردهای برشمرده و موارد بسیاری دیگری که فرصت مرور آن در این نوشتار نیست و آمار و ارقام آن در پایگاه های اطلاع‌رسانی جهانی به ثبت رسیده است، کارهای برزمین مانده زیادی نیز همچنان باقی است که باید با درس گرفتن از گذشته و شناخت ضعف‌ها و ناکامی‌ها و موانع و دشمنی‌ها، برای به ثمر رساندن آن برنامه ریزی نمود.

در این میان آنچه به پروژه‌ای نیمه تمام شباهت داشته و هنوز تا به ثمر رسیدن به حضور در صحنه ملت با روحیه انقلابی نیازمند است، “تحقق عدالت” به معنای گسترده آن است. روی سکه دیگر این آرمان بلند ملت ایران مبارزه با فساد و ریشه کن کردن آن از عرصه‌های مختلفی است که امروز بخش عمده نارضایتی‌ها در جامعه برخاسته از این معضل است. بیماری واگیرداری که به هر حوزه وارد شود، همه محیط را به خود آولده خواهد ساخت!

واقعیت آن است که آنچه بیش از امنیت، استقلال، آزادی و … با زندگی اکثریت جامعه درگیر است؛ مساله عدالت و برابری است. در جامعه تبعیض‌آمیزی که رانت و فساد موجب توزیع نابرابر ثروت و فرصت و قدرت است، دیگر نعمت‌ها و تحقق دیگر ارزش‌ها به خوبی لمس نمی‌شود. به واقع ضعف در تحقق عدالت، دیگر دستاوردهای حکومت دینی را نیز در افکارعمومی با تردید مواجه ساخته است.

این جایگاه محوری عدالت در آموزه های دینی و در مبانی فکری حکومت اسلامی نیز مورد تاکید واقع شده و در بین اهداف چهارگانه حکومت اسلامی (عدالت، امنیت، رفاهت و معنویت)، عدالت محور و ستون خیمه حکومت و زمینه‌ساز تحقق دیگر اهداف خوانده شده است به نحوی که بدون عدالت دیگر اهداف حکومت اسلامی نیز دوام و قوام نمی‌یابد. در نگاه اسلامی عدالت معنای موسعی داشته و تنها در اهداف حکومت محدود نمی‌شود. عدالت روح و جوهره حکومت اسلامی است و در همه عرصه‌های حکومت جلوه‌گر است و از ویژگی‌های حاکم و مسئولان نظام اسلامی گرفته تا تصمیمات و جهت‌گیری‌های حکومت اسلامی نشانه‌هایی از گفتمان عدالت را می‌توان دید. عدالت حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی فکری – فرهنگی را نیز در برمی‌گیرد. حتی می‌توان برخی از جلوه‌های منشور آزادی چون آزادی بیان، حقوق اجتماعی‌ـ سیاسی، حقوق شهروندی، آزادی فعالیت‌های اقتصادی و… را نیز از دل گفتمان عدالت اسلامی استخراج کرد.

لذا در آستانه آغاز دهه پنجم باید “تحقق فراگیر عدالت” به عنوان پروژه نیمه کاره انقلاب اسلامی در صدر همه آرمان‌ها قرار گیرد و به مطالبه عمومی و فراگیر ملت و همه دردمندان انقلاب بدل شود و با ایجاد شفافیت اقتصادی، بستن منافذ رانت خواری، اصلاح نظام بانکی، قاطعیت در برخورد با مفسدین اقتصادی، تدوین قوانین دقیق برای جلوگیری از فساد اقتصادی و … کفه ترازو به نفع محرومین و مستضعفین روز به روز سنگین تر گردد و اجازه نداد که لکسوس سواران وارثان انقلاب گردند.

  • نویسنده : سادات308032