آیین تجلیل و تکریم از عالم مجاهد آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار شد.