در حاشیه بررسی بودجه ۹۸ شهرداری تهران در خصوص افزایش ۲۰۰ میلیارد تومانی اعتبار حوزه فرهنگی و اجتماعی شهرداری نظرات مختلفی مطرح شد.

به گزارش بسیج پرس، صد و بیست و نهمین جلسه علنی شورای شهر تهران و در دومین روز متوالی به بررسی بودجه سال ۹۸ شهرداری تهران پرداخت و مقرر شد که ۲۰۰ میلیارد تومان به بودجه فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران با توجه به درخواست محمدجواد حق‌شناس رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اختصاص یابد.

در این خصوص حق‌شناس گفت: بودجه در نظر گرفته شده برای بخش فرهنگی شهر تهران در سال ۹۸ حدود هزار میلیارد تومان است که ما پیشنهاد می‌دهیم ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر به آن افزوده شود و امیدواریم اعضا با آن موافقت یابد.

در ادامه این جلسه مجید فراهانی به عنوان مخالف افزایش بودجه فرهنگی شهرداری تهران گفت: ما مخالف این افزایش هستیم ولی متأسفانه اعضا با ۱۲ رای موافق و ۸ رای مخالف به افزایش ۲۰۰ میلیون تومانی اعتباراتی حوزه فرهنگی رای مثبت دادند.

در ادامه این جلسه مجید فراهانی قصد ترک جلسه را داشت که با صحبت‌های حسن رسولی و حسن خلیل‌آبادی و همین‌طور رئیس شورای شهر تهران از ترک جلسه منصرف شد.

در ادامه محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران نیز گفت: شب گذشته تصمیم گرفته شد اعتبار حوزه فرهنگی و اجتماعی ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد که ۷۰ درصد آن به حوزه عمرانی اختصاص یافته است.

محسن هاشمی خطاب به اعضای شورای شهر گفت: بنده خودم لباس‌هایم را درمی‌آورم و این ۲۰۰ میلیارد تومان را تأمین خواهم کرد.

منبع: فارس