رئیس سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر با اشاره به پرونده یاسین رامین گفت: منتظر صدور رأی توسط قاضی هستیم.

به گزارش بسیج پرس، فرجی در ارتباط با اخرین جزییات پرونده یاسین رامین اظهارداشت: این پرونده در مرحله صدور رای قرار دارد و اخذ اخرین دفاع صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه منتظر صدور رأی توسط قاضی هستیم، افزود: همچنین این پرونده در دیوان محاسبات در حال بررسی است.

منبع: فارس