رئیس شورای شهر تهران گفت: جلسه عصر امروز سه پیام روشن برای شهروندان داشت و تأکید شورا بر کاهش هزینه‌های شهرسازی، استفاده از سرمایه‌های لجام گسیخته در سطح جامعه و تأکید بر توسعه فضای سبز بود.

به گزارش بسیج پرس، محسن هاشمی در پایان جلسه نوبت عصر روز دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه جلسه امروز پیام روشن و اصلاح طلبانه برای مردم تهران داشت، گفت: در بخش درآمدها شورای شهر، درآمدهای حاصل از شهرسازی را کاهش داد و بر استفاده از سرمایه‌های بخش خصوصی تأکید کرد.

همچنین رئیس کمیسیون سلامت نیز تأکید کرد: درآمدهای حاصل از جرایم قطع درختان به صد درصد توسعه فضای سبز و تملک باغات اختصاص یابد.

هاشمی اضافه کرد: امروز با تصویب اعضای شورا، ۵۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای حاصل از شهرسازی کاسته شد و ۵۰۰ میلیارد به بخش سرمایه گذاری بخش خصوصی که همان استفاده از نقدینگی افسار گسیخته که در جامعه وجود دارد، افزوده شد.

رئیس شورای شهر تهران افزود: سقف بودجه پیش بینی شده در کمیسیون تلفیق ۱۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد بود که دو رقم ۴۹۰ و ۱۴۰ میلیارد به آن اضافه شد.

وی در خصوص جزئیات دیدارش با جهانگیری نیز توضیح داد: ما به عنوان یکی از اعضای جلسه منتظر اعلام جزئیات توسط معاون رئیس جمهور هستیم.

هاشمی با بیان اینکه در جلسه نوبت عصر بررسی فصل درآمدها به پایان رسید، گفت: وقتی کسی در بخش درآمدها سخنی نگوید، تصویب شده تلقی می‌شود.

منبع: مهر