رزمایش آموزشی پرواز روی آب خلبانان هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران در اصفهان برگزار شد.

به گزارش بسیج پرس، رزمایش آموزشی پرواز روی آب هوانیروز با حضور خلبانان جوان هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران در اصفهان برگزار شد.

رزمایش آموزشی پرواز روی آب هوانیروز از جمله برنامه های آموزش خلبانان جوان هوانیروز است که هر سه ما یک بار به مدت یک روز برگزار می شود.

فرمانده هوانیروز اصفهان با اشاره به برگزاری این رزمایش و تاثیر آن در حفظ و ارتقاء آمادگی خلبانان هوانیروز، گفت: از جمله برنامه های آموزشی که برای دانشجویان رشته ی خلبانی در هوانیروز ارتش تدریس می شود و باید به صورت عملی به اجرا در آید رزمایش پروازی آب خاکی است که با حضور اساتید مجرب و خلبانان توانمند هوانیروز برگزار می شود.

وی تاکید کرد: این برنامه آموزشی به ویژه در روزهای حساس و در مناطق آب خاکی برای آمادگی خلبانان تیز پرواز هوانیروز با استفاده از بالگرد های شنوک و پشتیبانی بالگردهای ۲۱۴ انجام می شود.

 

منبع:فارس