رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی گفت: دولت و کمیسیون تلفیق با افزایش بودجه نظام رتبه‌بندی و نظام همسان‌سازی حقوق شاغلین و بازنشستگان مخالفت کردند.

به گزارش بسیج پرس، رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی گفت: دولت و کمیسیون تلفیق با افزایش بودجه نظام رتبه‌بندی و نظام همسان‌سازی حقوق شاغلین و بازنشستگان مخالفت کردند.

حمیدرضا حاجی‌بابایی در تبیین این خبر اظهار کرد: در نوبت سوم کاری مجلس در روز شنبه ۹۴ اسفند ۹۷ پیشنهادی مبنی بر اینکه ۷۵۰۰ میلیارد تومان از محل شرکت‌های نفتی برای نظام رتبه‌بندی معلمان و هماهنگ‌سازی حقوق شاغلین و بازنشستگان و حق‌التدریسی‌ها اختصاص داده شود، ارائه کردم.

عضو کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: در روز یکشنبه ۵ اسفند ۹۷ در بند “د” تبصره ۱۶ پیشنهاد افزایش ۲هزار میلیاردی برای هماهنگ‌سازی حقوق شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشکری شد.

وی بیان داشت: اما متأسفانه این پیشنهادها با مخالفت دولت و کمیسیون تلفیق وارد شور شد و رأی لازم را نیاورد.

حاجی‌بابایی تأکید کرد: این مجلس در طول دوران بودجه‌ای با مصوبات گوناگون از نظیر افزایش مالیات‌ها و اوراق در ایجاد گرانی‌ها مشارکت داشته است، این در حالی است که حتی یک مصوبه در رابطه با پیشگیری و مبارزه با فقر و ایجاد عدالت نداشته است.

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس گفت: شما نمایندگان مجلس ۳۵ هزار میلیارد تومان برای افزایش ۲۰درصدی حقوق مصوب کرده‌اید که خلاف قانون برنامه ششم توسعه ودر تضاد با قانون هماهنگ‌سازی حقوق است، این در حالی است که ۳ هزار میلیارد تومان برای اجرایی کردن نظام رتبه‌بندی و قانون هماهنگ‌سازی حقوق شاغلین و بازنشستگان را که منطبق بر قانون برنامه ششم توسعه و مبنای اجرای عدالت در پرداخت‌ها است، مصوب نکردید.

 

منبع:تسنیم