نمایندگان مجلس شورای اسلامی، درآمد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۸ را بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تعیین کردند.

به گزارش بسیج پرس، در جلسه نوبت عصر روز شنبه مجلس شورای اسلامی، با تصویب بند (الف) تبصره ۱۴ لایحه بودجه، منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به تصویب رسید.

طبق بند (الف) تبصره ۱۴ در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف نمودن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند و در اجرای ماده ۳۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، تمامی دریافتی ها (منابع) مندرج در جدول ذیل به استثنای عوارض شهرداری ها و دهیاری ها به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود.

منبع: مهر