معاون وزیر راه و شهرسازی وعده آغاز ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی مورد نظر رئیس جمهوری و وزیر راه و شهرسازی را از ابتدای سال آینده داد.

به گزارش بسیج پرس، علی نبیان با بیان اینکه همکاری برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در راستای اقدام ملی و دستور دولت، رئیس‌جمهوری و وزیر راه و شهرسازی در دستور کار سازمان است، اظهار کرد: از این تعداد ۲۰۰ هزار واحد آن در مجموعه شهرهای‌جدید و ۲۰۰ هزار واحد دیگری توسط بنیاد مسکن و شرکت بازآفرینی شهری احداث می‌شود.

وی ادامه داد: بر این اساس مطالعاتی برای تخصیص زمین‌ها به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شرکت بازآفرینی شهری انجام شده است و در این راستا نیز مقرر شده تا سازمان همکاری‌های لازم را با بنیاد مسکن انقلاب و شرکت بازآفرینی داشته باشد. در این مورد جلسات متعددی نیز برگزار شده است تا کارها تسهیل شود.

وی بیان کرد: سازمان ملی زمین و مسکن در مناطقی که زمین در اختیار داشته باشد بر اساس برنامه‌های ابلاغی، زمین را در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شرکت بازآفرینی شهری ایران قرار می‌دهد تا پروژه بازآفرینی شهری ایجاد شود.

وی همچنین از مکاتبه سازمان ملی زمین و مسکن با مدیران ۳۴ گانه راه و شهرسازی استان‌ها خبر داد و گفت: مکاتباتی نیز با مدیران ۳۴ گانه راه و شهرسازی استان‌ها انجام داده‌ایم تا این هماهنگی بین مجموعه سازمان ملی زمین و مسکن و همینطور راه و شهرسازی برای زمین‌های موردنیازی که در حوزه‌های شهری وجود دارد به وجود بیاید.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از آغاز ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی از ابتدای سال آینده خبر داد.