شهیدی که شهید نام نگرفت.

 

متاسفانه طی اتفاقی جانسوز و جانگداز بنیانگذار حسینیه فاطمه زهرا س و فرمانمده اسبق شهید موحد دانش در صبح روز ۲۳ ژانویه در تست ورزش نیروی پشتیبانی یگان امداد بر اثر سکته ی قلبی به سوی خالق خویش شتافت.

تشییع پیکر انمرحوم از حوزه ی بسیج ۳۳۳ ثارالله تا منزل ایشان و از آنجا به سوی منزل ابدیش در ابن باویه در شهرری با نهایت عزت و احترام صورت گرفت.

این واقعه اسفناک را به تمام بسیجیان مالک اشتر تسلیت گفته و برای خانواده آنمروحوم صبر وشکیبایی آرزوی داریم.