جمع کثیری از جانبازان نیروی زمینی ارتش در راهپیمایی با شکوه ۲۲ بهمن حضور یافتند.

به گزارش خبرنگار بسیج پرس، جمع کثیری از جانبازان نیروی زمینی ارتش در راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن حضور یافتند.

جانبازان به اجرای همخوانی سرودی در خصوص حمایت از انقلاب اسلامی پرداختند.