سومین همایش سراسری گرامیداشت عملیات والفجر 8 با حضور فرماندهان و مسئولین وزارتخانه ها و ادارات با سخنرانی سردار سرتیپ پاسدار حاج محمد کوثری فرمانده اسبق لشگر محمد رسوالله(ص)