اعتبارات بخش آموزش های فنی و حرفه ای برای ارتقای سطح مهارت های فنی از رشد ۹ درصدی در بودجه سال آینده برخوردار است.

به گزارش بسیج پرس، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی بودجه آموزش‌های فنی و حرفه ای و مهارتی پرداخت. بر اساس این گزارش آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای به عنوان یکی از سه حوزه اصلی آموزش نیروی انسانی (آموزش عمومی، آموزش فنی‌وحرفه‌ای، آموزش عالی) در کشور وظیفه تربیت نیروی انسانی ماهر را عهده‌دار است که سیاست‌های کلی نظام از قبیل سیاست‌های کلی اشتغال (بند «۲») بر آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار و توأم کردن آموزش و مهارت تأکید دارد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که در قانون برنامه ششم توسعه در مواد (۴، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶ و ۶۹) احکامی در ارتباط با آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای مقرر شده و ارتقای شاخص‌های کمّی‌وکیفی آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای از جمله مقررات این احکام است.

بر اساس مطالعات انجام شده از سوی این مرکز، ضرورت توجه به آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای موجب تصویب و ابلاغ قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی‌وحرفه‌ای و مهارتی شده است که باید در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ اعتبارات لازم از سرجمع اعتبارات فصل آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای برای تشکیل شورای عالی آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و مهارتی در نظر گرفته شود.

گزارش حاضر تصریح می‌کند که اعتبارات متفرقه که گستردگی آن نقطه ضعفی در نظام بودجه‌ریزی است، در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ با یک شیب ملایم وارد اعتبارات دستگاه‌ها شده که امر مثبتی است، اما هنوز به ‌صورت کامل محقق نشده است.

همچنین اعتبارات متفرقه دستگاه‌های اصلی ارائه‌کننده آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای فقط در پنج عنوان تعیین شده‌اند که چهار موضوع آن مربوط به سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای است و سه مورد آن درآمدهای اختصاصی سازمان و یک بند آن از جنس مصارف است. بخش دیگر از پنج عنوان اعتبارات متفرقه نیز مربوط به دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای و موضوع ساماندهی مدرسین حق‌التدریس دانشگاه است.

بر اساس این گزارش، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ اعتبار هزینه‌ای امور آموزش و پژوهش ۷۲۷.۴۷۴ میلیارد ریال تعیین شده که نسبت به قانون مصوب ۱۳۹۷ رشد ۲۲ درصدی را نشان می‌دهد. فصل آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای با اعتبار ۶۱.۹۷۹ میلیارد ریال نیز ۱۹ درصد رشد داشته است.

اعتبارات هزینه‌ای برنامه‌های ذیل سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در سال ۹۷ نسبت به لایحه بودجه ۹۸

براساس این گزارش، اعتبارات سازمان آموزش فنی و حرفه ای در مجموع از ۱۲ درصد رشد نسبت به بودجه ۹۷ برخوردار است. علاوه بر این بودجه بخش برنامه آموزش غیررسمی و مهارتی ۹ درصد، برنامه آموزش های شغلی ۶ درصد و برنامه های مشاوره شغلی و رهیگیری اشتغال ۲۴ درصد رشد دارد. اما در مقابل اعتبارات برنامه تدوین استاندارد مهارت و همچنین اعتبارات برنامه سنجش مهارت ۱۲ درصد کاهش داشته است.

همچنین یکی از موضوعات مهم در لایحه بودجه ۱۳۹۸ که در قانون ۱۳۹۷ نیز دیده می‌شود رشد ۱۰۷ درصدی اعتبارات برنامه کارشناسی مهارتی هم‌زمان با کاهش ۱۲.۵ درصدی اعتبارات کاردانی مهارتی است که نشان از یک تغییر رویکرد در برنامه آموزش تکنسینی (کاردانی فنی‌وحرفه‌ای و مهارتی) دارد. در حالی که مأموریت اصلی دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای به استناد قوانین و پیشینه دانشگاه باید متمرکز بر تربیت تکنسین باشد که به اشتباه اعتبارات برنامه کارشناسی مهارتی افزایش داشته است. شایان ذکر است اعتبار برنامه کارشناسی مهارتی ذیل دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای ۱۵۱ درصد رشد داشته که مؤید این تغییر دیدگاه است. لذا لازم است بخش عمده اعتبارات برنامه کارشناسی مهارتی به برنامه کاردانی مهارتی انتقال یابد.

  • منبع خبر : مهر