تهران- معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران از روند کاهشی آلودگی هوای تهران از سال ۹۳ تاکنون خبر داد و گفت: البته سال ۹۶ به دلیل وجود گردوغبار سالی استثنایی در آلودگی هوای تهران بود.

به گزارش بسیج پرس، محمد رستگاری صبح شنبه در جلسه کارگروه آلودی هوای استان تهران طی سخنانی گفت: سال ۹۰ تهران با داشتن ۶۰ روز آلوده، بیشترین تعداد روز آلوده را پشت سر گذاشت.

وی گفت: سال ۹۶ نیز به دلیل وجود گردوغبار سالی استثنایی در آلودگی هوای تهران بود.

معاون نظارت و پایش اداره کل محیط زیست استان تهران افزود: در سال ۹۳ و به دنبال اصلاح سوخت مصرفی خودروها روند کاهشی ذرات معلق نظیر بنیتروژن را شاهد بودیم و آلودگی هوای تهران در این زمینه روند کاهش داشت.

رستگاری ادامه داد: شهرداری تهران و سازمان صمت استان بهترین عملکرد را در میان سایر دستگاه های عضو کارگروه در خصوص مقابله با آلودگی هوای این استان داشته اند.

  • منبع خبر : مهر