چهارمین مراسم اختتامیه جشنواره ملی ابوذر با حضور سردار غیب پرور