مشاور عالی رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گفت: نقش بسیج در سازماندهی مردم و ملت بزرگ ایران و نیز مشارکت دادن آن‌ها در ساخت، مدیریت و آبادانی کشور، موضوعی است که در رابطه با فعالیت‌های بسیج باید بر آن تمرکز کنیم.

 

به گزارش بسیج پرس، سردار «داوود عامری» مشاور عالی رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در نشست هماهنگی برگزاری نمایشگاه ۴۰ سال دستاورد‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نیرو‌های مسلح، اظهار داشت: امسال در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس فرصتی فراهم شده است تا دستگاه‌های مختلف کشور دستاورد‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را در قالب یک نمایشگاه به مردم معرفی کنند؛ در واقع این نمایشگاه فرصتی است تا دستگاه‌های مختلف دستاورد‌های خود را بازخوانی و آن را به جامعه معرفی کنند.

وی با اشاره به اینکه حضور دستگاه‌های کشوری در این نمایشگاه فرصتی را فراهم می‌کند تا ۴۰ سالگی انقلاب بهتر معرفی شود، افزود: این نمایشگاه در دو عرصه دستاورد‌های انقلاب و دفاع مقدس برگزار می‌شود؛ لذا محور‌هایی را طراحی کردیم که بخشی از آن مربوط به بسیج و مشارکت‌های مردمی است؛ زیرا بسیج همان بدنه فعال ملت است.

سردار عامری ادامه داد: بر این اساس، نقش بسیج در سازماندهی مردم و ملت بزرگ ایران و نیز مشارکت دادن آن‌ها در ساخت، مدیریت و آبادانی کشور، موضوعی است که در رابطه با فعالیت‌های بسیج باید بر آن تمرکز کنیم.

مشاور عالی رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس با اشاره به چهار عرصه کلی که برای بسیج در این نمایشگاه پیش بینی شده است، گفت: بسیج؛ امداد رسانی و سازندگی، بسیج مولود و دستاورد انقلاب سلامی، بسیج و نقش امنیتی، انتظامی و دفاعی، بسیج و فرهنگ و جامعه، چهار عرصه کلی پیش‌بینی شده برای بسیج در این نمایشگاه است.

منبع:دفاع پرس