دومین پیش نشست از برنامه‌های کنفرانس بین المللی امام رضا (ع) و گفتگوی ادیان صبح امروز چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷ با عنوان «نظام تربیت دینی» در دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد برگزار شد.