موشن گرافیک “الگوی آزادی” به بررسی کارنامه جنایات گروهک تروریستی منافقین در ایران و حمایت های آمریکا از اقدامات آنها در زمینه براندازی نظام جمهوری اسلامی می پردازد. دانلود

موشن گرافیک “الگوی آزادی” به بررسی کارنامه جنایات گروهک تروریستی منافقین در ایران و حمایت های آمریکا از اقدامات آنها در زمینه براندازی نظام جمهوری اسلامی می پردازد.

دانلود