پدیده گرد و خاک مناطق مختلف استان البرز به ویژه جنوب غربی این استان را فرا گرفته است.

این پدیده سبب کاهش افق دید در مناطقی از استان البرز شده و بر آلودگی هوا افزوده است.
منصور رحمانیان مدیرکل هواشناسی استان البرز به بسیج پرس گفت: این پدیده به دنبال وزش باد نسبتا’ شدید و تغییرات اقلیمی در البرز به وجود آمده است.
وی بیان داشت: کانون این زیرگردها محلی است و با توجه به وزش باد در ۲ روز آینده این پدیده استمرار می یابد.
رحمانیان سرعت وزش باد در استان البرز را ۷ متر بر ثانیه اعلام کرد و گفت: این وضعیت طی ۲ روز آینده ادامه دارد.
وی افزود: دمای هوای استان البرز امروز به ۳۸ درجه بالای صفر رسید که روز سه شنبه هفته جاری ۴ درجه کاهش می یابد.
استان البرز در از ابتدای تیرماه تا کنون کمترین مشکل آلودگی هوا را داشته است.
در سال زراعی ۹۷- ۹۶ میزان بارش ها در البرز حدود ۳۰۰ میلی متر به ثبت رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸ درصد کاهش داشت.
کاهش نزولات جوی سبب تشدید کانون های ریزگرد در استان البرز شده ا