نشست علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست مسعود پزشکیان آغاز شد.

به گزارش یسیج پرس، نشست علنی مجلس شورای اسلامی پس از یک ساعت جلسه غیرعلنی، دقایقی قبل با ریاست مسعود پزشکیان آغاز شد.

نمایندگان در جلسه غیرعلنی صبح امروز پارلمان که با حضور امیرحاتمی برگزار شد درباره سند دفاعی کشور و رونمایی از هواپیمای جدید بحث و تبادل نظر کردند.