هجدهمین دوره رقابت‌های کشتی بازی های آسیایی 2018 جاکارتا، با حضور 30 کشور برگزار می‌شود.

به گزارش بسیج پرس، هجدهمین دوره رقابت‌های کشتی بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا، با حضور ۳۰ کشور از جمله ایران، ازبکستان، قزاقستان، هند، قرقیزستان، کره جنوبی، ژاپن، کره شمالی، چین و مغولستان برگزار می‌شود که ترکیب نهایی کشورهای مطرح شرکت کننده در این مسابقات که حضور چند کشتی‌گیر روس و گرجستانی الاصل و حدود ۳۰ عنوان دار المپیک و جهان در آنها به چشم می‌خورد، به شرح زیر است:

کشتی آزاد:

ایران:
۵۷ کیلوگرم: رضا اطری (برنز آسیا)
۶۵کیلوگرم: مهران نصیری
۷۴کیلوگرم:‌ مصطفی حسین خانی (برنز جهان- قهرمان آسیا)
۸۶کیلوگرم: حسن یزدانی (قهرمان المپیک و جهان)
۹۷کیلیوگرم: علیرضا کریمی (برنز جهان – قهرمان آسیا)
۱۲۵کیلوگرم: پرویز هادی (قهرمان آسیا و بازی های آسیایی)

قزاقستان:
۵۷ کیلوگرم: ژاندوس اسماعیل اف
۶۵ کیلوگرم: سایاتبک اوکاسوف
۷۴ کیلوگرم: دنیار کایسنف
۸۶ کیلوگرم: آدیلیت داولومبایف (دارنده مدال نقره آسیا)
۹۷ کیلوگرم: باخدولت آلمنتای (دارنده مدال برنز جوانان جهان)
۱۲۵ کیلوگرم: اولگ بولتین

هند:
۵۷ کیلوگرم: ساندیپ تومار (قهرمان آسیا)
۶۵ کیلوگرم: باجرانگ (قهرمان آسیا- نقره زیر ۲۳ سال جهان)
۷۴ کیلوگرم: سوشیل کومار (قهرمان جهان – نقره و برنز المپیک)
۸۶ کیلوگرم: پاوان کومار
۹۷ کیلوگرم: ماسام خاطری
۱۲۵ کیلوگرم: سومیت

مغولستان:
۵۷ کیلوگرم: بخبایار اردنبات (دارنده مدال برنز جهان و قهرمان آسیا)
۶۵ کیلوگرم: باتمانگی باتچولون (دارنده مدال برنز آسیا
۷۴ کیلوگرم: مانداراخان گانزوریک (دارنده مدال برنز جهان و نقره آسیا)
۸۶ کیلوگرم: اویتومن اورگودول (دارنده مدال نقره آسیا)
۹۷ کیلوگرم: اولزیسایخان باتزول
۱۲۵ کیلوگرم: زولبو ناتساگسورن (دارنده مدال نقره آسیا)

ژاپن:
۵۷ کیلوگرم: یوکی تاکاهاشی (طلای جهان ۲۰۱۷)
۶۵ کیلوگرم: دایچی تاکاتانی (نقره آسیا ۲۰۱۸)
۷۴ کیلوگرم: یوهی فوجینامی (برنز جهان ۲۰۱۷)
۸۶ کیلوگرم: شیرایی شوتا
۹۷ کیلوگرم: تاکشی یاماگوچی
۱۲۵ کیلوگرم: نوبویوشی آراکیدا

ازبکستان:
۵۷ کیلوگرم: محمودجان شاوکاتوف (دارنده مدال نقره جوانان جهان و نقره آسیا)
۶۵ کیلوگرم: سراج الدین حسن اف یا تیمورجان عثمان اف(دارنده مدال برنز جهان)
۷۴ کیلوگرم: بکزاد عبدالرحمن اف (دارنده مدال برنز جهان و قهرمان آسیا)
۸۶ کیلوگرم: رشید قربان اف (دارنده مدال برنز جهان و قهرمان آسیا)
۹۷ کیلوگرم: ماگومد ابراگیم اف (دارنده مدال برنز المپیک و قهرمان آسیا)
۱۲۵ کیلوگرم: دیوید مودزمانشویلی (دارنده مدال نقره المپیک، مدال برنز جهان و قهرمان آسیا)

قرقیزستان:
۵۷ کیلوگرم: علی بیک تاشماتوف
۶۵ کیلوگرم: آیبک عثمان اف یا ارنظر آکمات علی یف
۷۴ کیلوگرم: مسلم اولویف (قهرمان آسیا)
۸۶ کیلوگرم: بختیار کاراگول اولو یا علی حاجی گامید گادجیف (قهرمان جوانان اروپا)
۹۷ کیلوگرم: ماگومد موسی یف (قهرمان آسیا)

کره جنوبی:
۵۷ کیلوگرم: کیم سئونگ گئون
۶۵ کیلوگرم: لی سئونگ چول (نقره آسیا)
۷۴ کیلوگرم: مین بیونگ گونگ
۸۶ کیلوگرم: گوان اوک کیم (برنز بازی های آسیایی)
۹۷ کیلوگرم: کیم جائه گانگ (قهرمان آسیا)
۱۲۵ کیلوگرم: نام کیونگ جین (برنز بازی های آسیایی)

چین:
۵۷ کیلوگرم: لیو مینگ هیو
۶۵ کیلوگرم: یرلان بک کاتال (برنز بازی های آسیایی)
۷۴ کیلوگرم: ویو وی
۸۶ کیلوگرم: بی شنگ فن
۹۷ کیلوگرم: یانگ چائو کیانگ
۱۲۵ کیلوگرم: ژیویی دنگ (برنز آسیا)

تاجیکستان:
۵۷ کیلوگرم: حکمت الله وحیداف
۶۵ کیلوگرم: عبدالقاسم فیضی یف
۷۴ کیلوگرم: گامید جلیل اف
۸۶ کیلوگرم: بهادر کودیروف
۹۷ کیلوگرم: رستم اسکندری (نقره آسیا)
۱۲۵کیلوگرم: فرهاد آناکولوف (برنز آسیا)

ترکمنستان: 
۶۵کیلوگرم: بختیار بورجاکوف
۷۴کیلوگرم: دولت میرات اورازگولیف
۸۶کیلوگرم: آزات گاجی یف
۹۷ کیلوگرم: ضیا محمد صفراف
۱۲۵ کیلوگرم: صحبت ولی یف

کره شمالی:
۵۷ کیلوگرم: کوم سانگ کانگ (قهرمان آسیا ۲۰۱۸)
۶۵ کیلوگرم: کوک گوانگ کیم

بحرین:
۷۴ کیلوگرم: آدام باتیروف (قهرمان آسیا و برنز و نقره قهرمانی اروپا)

کشتی فرنگی:

ایران:
۶۰ کیلوگرم : مهرداد مردانی
۶۷کیلوگرم: محمدرضا گرایی
۷۷کیلوگرم : محمدعلی گرایی (برنز جهان – نقره قهرمان آسیا)
۸۷ کیلوگرم : حسین نوری (برنز جهان- قهرمان آسیا)
۹۷ کیلوگرم: علی اکبر حیدری
۱۳۰ کیلو گرم: بهنام مهدی‌زاده (قهرمان آسیا)

قزاقستان:
۶۰ کیلوگرم: میرامبک آیناگولوف (دارنده مدال نقره جهان)
۶۷ کیلوگرم: آلمات کبیسپایف (دارنده مدال نقره و برنز جهان- قهرمان آسیا)
۷۷ کیلوگرم: آسخات دل محمداف (قهرمان آسیا)
۸۷ کیلوگرم: عظمت کاستوبایف
۹۷ کیلوگرم: یرولان ایسکاکوف (قهرمان آسیا)
۱۳۰ کیلوگرم: نورماخان تینالیف (دارنده مدال برنز جهان- قهرمان آسیا)

هند:
۶۰ کیلوگرم: گیانندر
۶۷ کیلوگرم: مانیش
۷۷ کیلوگرم: گورپریت سینگ
۸۷ کیلوگرم: هارپریت سینگ
۹۷ کیلوگرم: هاردیپ
۱۳۰ کیلوگرم: ناون

ژاپن:
۶۰ کیلوگرم: شینیبو اوتا (نقره المپیک ۲۰۱۶- طلای آسیا ۲۰۱۸)
۶۷ کیلوگرم: تسوچیکا شیمویامادا (نقره آسیا-۲۰۱۸)
۷۷ کیلوگرم: شوهی یابیکو
۸۷ کیلوگرم: ماساتو سومی (نقره آسیا- ۲۰۱۸)
۹۷ کیلوگرم: یوتا نارا
۱۳۰ کیلوگرم: آراتا سونودا

ازبکستان:
۶۰ کیلوگرم: اسلام جان بهرام اف (دارنده مدال برنز جوانان جهان)
۶۷ کیلوگرم: المراد تسمرادوف (دارنده مدال برنز المپیک و جهان و قهرمان آسیا)
۷۷ کیلوگرم: بالین نالگیف
۸۷ کیلوگرم: رستم آساکولوف (دارنده مدال نقره جهان و قهرمان آسیا)
۹۷ کیلوگرم: جهانگیر توردیف
۱۳۰ کیلوگرم: مومین جان عبداله یف (دارنده مدال نقره آسیا)

قرقیزستان:
۶۰ کیلوگرم: کانیبک ژولچوبیکوف (قهرمان آسیا)
۶۷ کیلوگرم: امانتور اسماعیل اف
۷۷ کیلوگرم: آگژول محمود اف (قهرمان آسیا)
۸۷ کیلوگرم: سامات شیرداکوف
۹۷ کیلوگرم: اوزور ژوژوپبیکوف (برنز آسیا)
۱۳۰ کیلوگرم: مورات رامونوف (نقره آسیا)

کره جنوبی:
۶۰ کیلوگرم: کیم سئونگ هاک (برنز جهان)
۶۷ کیلوگرم: ریو هان سو (طلا و نقره جهان)
۷۷ کیلوگرم: کیم هیون وو (طلا و برنز المپیک، طلا و طلا و برنز جهان)
۸۷ کیلوگرم: پارک هائه گیون
۹۷ کیلوگرم: چو هیو چول
۱۳۰ کیلوگرم: کیم مین سئوک (برنز آسیا)

چین:
۶۰ کیلوگرم: سایلیک والیهان
۶۷ کیلوگرم: گائو کوان ژانگ (برنز زیر ۲۳ سال جهان و برنز آسیا)
۷۷ کیلوگرم: بین یانگ (قهرمان آسیا)
۸۷ کیلوگرم: فی پنگ (برنز آسیا)
۹۷ کیلوگرم: دی ژیائو (نقره بازی های آسیایی)
۱۳۰ کیلوگرم: لینگ ژی منگ

تاجیکستان:
۶۷ کیلوگرم: مبین جان احمداف
۷۷کیلوگرم: بختیار حسن اف(برنز آسیا)
۱۳۰ کیلوگرم: سوخروج عزیزاف

ترکمنستان:
۶۰کیلوگرم: رستم نظراف
۶۷ کیلوگرم: سیداله تازایف (برنز جوانان جهان)
۷۷ کیلوگرم: شرمت پرمانوف (دارنده مدال برنز آسیا و بازی های آسیایی)
۸۷ کیلوگرم: شیهاز اویلیکوف
۱۳۰ کیلوگرم: سلیمان ولی یف

کره شمالی:
۶۰ کیلوگرم: سی یونگ ری (نقره آسیا ۲۰۱۸)
۶۷ کیلوگرم: میونگ چول کیم

رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ روزهای ۲۸ تا ۳۱ مردادماه در جاکارتا اندونزی برگزار می‌شود.