مسئول سازمان بسیج عشایر گفت: مهمترین هدف بسیج، یاری رساندن به دین خدا و مردم است و این روحیه ی مردمی سبب شده که فرهنگ بسیجی در خارج از کشور هم اشاعه پیدا کند.

 به گزارش بسیج پرس, سردار نصرت‌الله سیف مسئول سازمان بسیج عشایر کشور  با بیان اینکه بسیج حماسه آفرین در برابر نظام سلطه ایستاده و به عنوان بازوی توانمند جمهوری اسلامی تاثیر زیادی در توسعه کشور دارد، گفت: امروز بسیج بیانگر اقتدار و صلابت جمهوری اسلامی ایران در برابر دشمنان خارجی و همچنین نشان دهنده آرامش و امنیت در درون کشور است.

وی ادامه داد: مهمترین هدف بسیج، یاری رساندن به دین خدا و مردم است و این روحیه ی مردمی سبب شده که فرهنگ بسیجی نه تنها در کشور بلکه به بیرون از مرزهای کشور نیز گسترش یابد و امروز شاهد تحقق این امر هستیم .

منبع:بسیج نیوز